Snøskred

Et snøskred er store mengder snø som plutselig forflytter seg nedover en fjellside eller skråning. Omtrent 7% av Norge har forhold som legger til rette for snøskred. Et snøskred kan forårsakes av flere ting, blant annet snø, vær og terreng, og samspillet mellom dem. Snøskred kan også løses ut av menneskelig aktivitet, for eksempel scooterkjøring, turgåing eller skiløpere.

I Norge blir mennesker tatt av snøskred hvert år. I de fleste tilfellene har de som blir tatt av skred selv utløst skredet. Derfor er det viktig å kjenne til hvordan vi kan vurdere faren for skred sånn at vi kan unngå å utløse og bli tatt av skred på tur.

Å bli tatt av snøskred

Hvis du blir tatt av et snøskred og blir begravd av snø er sjansene for å overleve små dersom du ikke blir funnet i løpet av de første 15 minuttene. Kroppen blir nedkjølt, du kan kveles av snøen, og indre organer kan bli trykket sammen av vekten fra snøen. 

Du kan også bli utsatt for andre farer enn å bli begravd i snøen. For eksempel kan et snøskred føre deg avgårde og ta deg med inn i terreng der kroppen og hodet kan bli slått mot trestammer og steiner. I terreng med dalbunner kan du bli begravd under mye større mengder snø enn dersom du blir ført med snømassene ned i dalen. Snøskavler og stup kan også føre deg utfor sammen med snømengdene, og fallhøyden kan være stor. 

Tre huskeregler

 1. Unngå å ferdes i områder hvor det er skredfare.
 2. Unngå terrengfeller når du er ute på tur i snødekket terreng.
 3. Ring 113 dersom du ser at det går et snøskred og du vet at det er mennesker i området. Kom deg i sikkerhet og hold andre unna.
   

Typer skred

 • Løssnøskred: Store mengder løssnø som sprer seg utover i vifteform fra startpunktet. Kan ofte utløse av seg selv.
 • Flakskred: Et helt flak av snø løsner og glir på snølaget under. Skred som utløses av skiløpere er som regel flakskred.
   

Kjenne igjen snøskredutsatt terreng

På tur i vinterhalvpret er det viktig å ha noe kunnskap om hva snøskred er og hvor det er fare for at det kan gå snøskred. For å ferdes i skredfarlig terreng på en trygg måte, trengs det mye bredere kunnskap og erfaring enn det vi kan komme inn på i denne artikkelen. 

Faktorer som påvirker snøskredfaren

 • Terrenget: De fleste skred går i terreng som har en helning på 30 til 55 grader, men vi kan utløse skred selv helt ned til 20 grader heldning. Det ligger mest snø i leheng, altså på den siden av et dalføre hvor det blåser lite. Unngå derfor å gå på eller i nærheten av leheng.
 • Været: Sterk vind øker skredfaren. Det samme gjør stor temperaturøkning, raske væromslag og mye nysnø. Vær ekstra på vakt etter væromslag. Høyere temperaturer svekker bindingene i snøen slik at skred oppstår lettere. Ny snø øker belastningen på snøen som ligger der fra før. Vind føyker opp snøen og gjør at den legger seg i store, lagdelte flak. Dette øker skredfaren.
 • Snøen: Nysnø inneholder mye luft og har snøkrystaller som raskt blir avrundet og blir til finkornet snø dersom det er kuldegrader. Er det varmere går omdanningen raskere, og snøkrystallene blir rundere. Med nye snøfall kan det bli mange lag med snø etter hvert. Måten disse lagene er satt sommen på har mye å si for skredfaren. 
   

Trygge veivalg

 • Sjekk skredvarselet på varsom.no før dere legger ut på tur.
 • Unngå terreng som er brattere enn 30 grader.
 • Følg rygg - vær trygg! 
 • Unngå den siden av dalen som ligger i le og hvor snøen henger utover
 • Unngå å ferdes i trange dalbunner. Da kan dere ikke komme dere unna hvis det går et skred.
 • Hold god avstand fra fjellfoten. Et skred kan skli tre ganger så langt ut i terrenget som høyden på skråningen. Ta med dette i vurderingen når dere velger overnattingsplass.
 • Det at noen har gått i samme område før er ikke en garanti for at det går bra denne gangen også. Snøen kan ha endret struktur.
 • Er det spor etter tidligere skred, er det sannsynlig at det kan oppstå flere. Hold god avstand.
 • Lytt etter drønnelyder i snøen. Gå vekk fra bratte skråninger om dere hører dette.

Sikkerhetsutstyr

Noen ting bør alltid være med når vi ferdes i fjellet på vinterstid.

 • Spade: Spaden er uunnværlig dersom dere må grave dere inn i snøen for å søke ly eller grave etter personer i et skred.
 • Søkestang: Er en sammenleggbar stang på rundt tre meter som brukes til å søke etter personer i skred. Den kan også brukes til å sjekke snødybden når dere graver snøhule.
 • Elektronisk søkeutstyr: Den finnes elektronisk utstyr som kan hjelpe til med å finne de som er tatt av skred. Et eksempel er sendere som alle i følget bør ha med seg og slått på. Når noen blir tatt av skred, skrur de andre senderene sine over til å bli søkere og kan finne senderen til den som er tatt. Slikt utstyr er dessverre dyrt, men er en billig livsforsikring dersom ulykken er ute. Vurder innkjøp av dette etter terrenget dere skal på tur i. Kanskje kan dere låne slikt utstyr av noen andre?
   

Unngå disse terrengfellene
 

 

Finn helningsvinkelen

Ved hjelp av skistavene kan du finne ut hvor bratt en fjellside er. Hold den ene staven vannrett med tuppen inn i fjellsiden. Stikk tuppen på den andre staven ned i snøen ved enden på den første staven.

Rekker den vannrette staven halvveis opp på den loddrette, er helningsvinkelen ca 30 grader. Er den en tredel opp, er vinkelen 20 grader, er den helt oppe er vinkelen 45 grader.

Det finnes sider på nettet, for eksempel varsom.no der det er mulig å følge med på skredfarevurderinger i det området vi skal på tur. Skredfarevurderingene oppdateres ofte, sjekk dem jevnlig når du er på tur. Noen steder går det skred hvert år, mens andre steder kan det gå 5, 10, 50 eller 100 år mellom hver gang.
 


 

Faregrader

Skredfaren blir vurdert ut fra en internasjonal fargeskala med fem farger. Hver farge representerer en faregrad. Faregradene er basert på den europeiske fargegradskalaen. Hvitt indikerer at området ikke er skredfarevurdert. Sjekk ut varsom.no sin faregradskala for snøskred for mer detaljer rundt farefrader.

 1. Grønn - Liten fare for skred, men enkelte spesielt utsatte områder vil likevel kunne være skredutsatte. Vær oppmerksom på disse områdene.
 2. Moderat - Det kreves erfaring i valg av rute og kunnskap til å identifisere skredutsatte områder for å ferdes trygt i skredterreng ved moderat faregrad. 
 3. Betydelig - Det kreves solid erfaring i tutevalg, mye kunnskap og god evne til å lokalisere skredproblem for å ferdes trygt ved denne faregraden. Unngå terreng brattere enn 30 grader og hold avstand til utløpssoner. 
 4. Stor - Ved faregrad stor anbefales det ikke å ferdes i skredterreng. Skred kan løsne av seg selv og er forfentet i området. 
 5. Meget stor - Faregraden forekommer skjelden. Ved denne faregraden frarådes all ferdsel i skredterreng.