Hvert år blir noen tatt av snøskred i Norge, og i de fleste av disse tilfellene har de som blir tatt selv utløste skredet. Derfor er det viktig å kjenne til hvordan man kan vurdere faren for skred.

Typer skred

 • Løssnøskred: Store mengder løssnø som sprer seg utover i vifteform fra startpunktet. Kan ofte utløse av seg selv.
 • Flakskred: Et helt flak av snø løsner og glir på snølaget under. Skred som utløses av skiløpere er som regel flakskred.

Faktorer som påvirker snøskredfaren

 • Terrenget: De fleste skred går i terreng som har en helning på 30 til 55 grader, men man kan utløse skred selv helt ned til 20 grader. Det ligger mest snø i leheng, altså på den siden av et dalføre hvor det blåser lite. Unngå derfor leheng.
 • Været: Sterk vind øker skredfaren. Det samme gjør stor temperaturøkning, raske væromslag og mye nysnø. Vær ekstra på vakt etter væromslag. Høyere temperaturer svekker bindingene i snøen slik at skred oppstår lettere. Ny snø øker belastningen på snøen som ligger fra før. Vind føyker opp snøen og gjør at den legger seg i store, lagdelte flak. Dette øker skredfaren.
 • Snøen: Nysnø inneholder mye luft og har snøkrystaller som avrundes raskt og blir til finkornet snø dersom det er kuldegrader. Er det varmere går omdanningen raskere, og snøkrystallene blir rundere. Med nye snøfall kan det bli mange lag med snø etter hvert. Måten disse lagene er satt sommen på, har mye å si for skredfaren. 


Trygge veivalg

 • Sjekk skredvarselet på varsom.no før dere legger ut på tur.
 • Unngå terreng som er brattere enn 30 grader
 • Følg rygg - vær trygg! 
 • Unngå den siden av dalen som ligger i le og hvor snøen henger utover
 • Unngå å ferdes i trange dalbunner. Da kan dere ikke komme dere unna hvis det går et skred.
 • Hold god avstand fra fjellfoten. Et skred kan skli tre ganger så langt ut i terrenget som høyden på skråningen. Ta med dette i vurderingen når dere velger overnattingsplass.
 • Det at noen har gått i samme område før er ikke en garanti for at det går bra også denne gangen. Snøen kan ha endret struktur.
 • Er det spor etter tidligere skred er det sannsynlig at det kan oppstå flere. Hold god avstand.
 • Lytt etter drønnelyder i snøen. Gå vekk fra bratte skråninger om dere hører dette.

Sikkerhetsutstyr

Noen ting bør alltid være med når vi ferdes i fjellet på vinterstid.

 • Spade: Må dere grave dere inn i snøen for å søke ly eller grave etter personer i et skred er en spade uunværlig.
 • Søkestang: En sammenleggbar stang på rundt tre meter som brukes til å søke etter personer i skred. Den kan også brukes til å sjekke snødybden når dere graver snøhule.
 • Elektronisk søkeutstyr: Den finnes elektronisk utstyr som kan hjelpe til med å finne de som er tatt av skred. Et eksempel er sendere som alle i følget har med seg og slått på. Når noen blir tatt av skred, skrur de andre senderene sine over til å bli søkere og kan finne senderen til den som er tatt. Slikt utstyr er dessverre dyrt, men er en billig livsforsikring dersom ulykken er ute. Vurder innkjøp av dette etter terrenget dere skal på tur i.
   

Unngå disse terrengfellene
 

 

Finn helningsvinkelen

Ved hjelp av skistavene kan du finne ut hvor bratt en fjellside er. Hold den ene staven vannrett med tuppen inn i fjellsiden. Stikk tuppen på den andre staven ned i snøen ved enden på den første staven. Rekker den vannrette staven halvveis opp på den loddrette, er helningsvinkelen ca 30 grader. Er den en tredel opp, er vinkelen 20 grader, er den helt oppe er vinkelen 45 grader.

Det finnes sider på nettet, for eksempel varsom.no der man kan følge med på skredfarevurderinger i det området man skal på tur. Disse oppdateres ofte.