Hvert år blir noen tatt av snøskred i Norge, og i de fleste av disse tilfellene har de som blir tatt selv utløste skredet. Derfor er det viktig å kjenne til hvordan man kan vurdere faren for skred.

Det mest avgjørende for om det er fare for skred er helningen på bakken. Er ikke helningen på mer enn 30 grader er det ikke fare for snøskred. Dersom man unngår å bevege seg i eller under bratte heng reduserer man sjansen for å bli tatt av skred til det minimale.

Om det i det siste har kommet mye nedbør eller vind øker det sjansen for skred. Ny snø øker belastningen på snøen som ligger fra før og om ikke denne tåler belastningen vil det føre til skred. Vind føyker opp snøen og gjør at den legger seg i store flak. Disse kan føre til flakskred da denne snøen er lagdelt og tåler lite belastning.

Man skal også se godt etter i terrenget - kan man se at det har gått ras her før skal man være ekstra forsiktig. Man skal også lytte etter drønnelyder i snøen. Gå vekk fra bratte skråninger om man hører dette, også om man er i bunnen av dem da brudd i snøen kan forflytte seg oppover i skråningen.

Det finnes også sider på nettet, for eksempel varsom.no der man kan følge med på skredfarevurderinger i det området man skal på tur. Disse oppdateres ofte.