Hvert sekund teller
Ni av ti er som er tatt av snøskred er i live etter femten minutter, men så faller overlevelseskurven raskt. Etter tre kvarter lever bare en av fire. Når et snøskred har funnet sted må dere tilkalle hjelpemannskaper, men dessverre kommer de ofte ikke frem tidsnok til å finne noen i live. Derfor er det dere som er der som har best sjanse til å hjelpe! 

Du blir tatt selv
Blir du selv tatt av skred, prøv å stå på ski på skrå ut av skredet. Om det ikke er mulig, få av deg ski, sekk og staver, krøll deg sammen og beskytt ansiktet for å lage et luftrom i snømassene. Ikke rop om hjelp før du kan høre hjelpemannskapene. Lyden blir kraftig dempet av snøen og du bør spare på luften du har.

Når andre blir tatt
Før dere går inn i skredet for å søke etter den som er blitt tatt må dere vurdere faren for nye skred. Ingen er tjent med at flere blir tatt. Lag en plass for utstyret deres på lesiden av skredet.

Overflatesøk: Dersom skredet er stort, vurder hvor det er mest sannsynlig at personen har blitt tatt. Gjør så et overflatesøk ved å gå raskt over skredet fra enden og oppover. Se etter ski, staver, kroppsdeler og annet som kan stikke opp av snøen. Ta med spade og bruk øyne og ører godt. Dette er den beste metoden for å finne personer raskest mulig.

Grovsøk: Finner dere ikke noe ved overflatesøket, må dere gjøre et mer systematisk søk. Dette kalles grovsøk. Begynn ved den høyden der dere antar at personen(e) ble tatt av skredet. Søk først i området der det er mest sannsynlig at personen(e) ligger. Still dere på rekke og gå manngard med hver deres søkestang. Stangen stikkes ned med 75 cm mellomrom, først ned like foran føttene, så til høyre for deg og så til venstre. Stikk ca to meter ned i snøen. Denne metoden kalles 3-punkts grovsøk. Øv dere på dette og tren særlig på hvordan det kjennes når søkestangen treffer en person.

Når den skredtatte er funnet
Grav personen raskt, men forsiktig, frem. Begynn med hodet, og sørg raskest mulig for frie luftveier. Vær forsiktig med forflytning. Det er store krefter i et skred, og personen kan ha fått rygg- eller nakkeskader. Det er også sannsynlig at personen er nedkjølt. Pakk personen inn i varme og vindtette klær og begynn oppvarming med varm drikke og kroppskontakt. 

Er personen kraftig nedkjølt skal man være forsiktig med oppvarming. Ved kraftig nedkjøling kobler kroppen i stor grad ut blodomløpet i hender og føtter for å redusere varmetapet i hjernen og organer i brystet. Ved oppvarming settes blodomløpet i gang igjen, og kaldt blod vil strømme fra armer og ben tilbake til hjertet. Dette kan i verste fall føre til hjertestans. Pakk derfor bare personen inn i varme og vindtette klær, lag le og vent på hjelpemannskaper.

Foto: Peder Undheim