LEIRBÅLSINNSLAG

Her finner du speiderropet Hysj, ka sa ho. Ropet kan for eksempel gjennomføres ved at en leder starter og resten svarer, så ropper dere høyere og høyere for hver runde. Dere kan også dele leirbålet i to grupper og ha en leder på hver.
 


Tekst

Leder:  Hysj, ka sa ho?
Alle:    Hysj, ka sa ho?
Leder:  Ho masa, masa, masa
Alle:    Ho masa, masa, masa
Leder:  Eg vil ikkje være hima
Alle:    Eg vil ikkje være hima
Leder:  Eg vil ikkje vaska opp!
Alle:    Eg vil ikkje vaska opp!