Hva er en stjerne? 

En stjerne er en stor ball av gass som produserer energi. Det er denne energien som gjør at stjernene lyser. 

Stjernene kan ha forskjellige farger, det kan være litt vanskelig å se når du ser på stjernene uten stjernekikkert. Du har kanskje sett både blå, gule og oransje flammer i bålet? Det er fordi flammene har forskjellig temperatur, akkurat som stjernene. De varmeste stjernene er er blå, mens stjernene som har litt lavere temperatur kan være lilla, grønnaktige, gule, oransje, og de kaldeste stjernene er røde.

En stjerne blir født

I verdensrommet er det store mengder støv og gass. Noen ganger samles noe av dette støvet, gravitasjonen øker, og mer og mer støv og gass samler seg. Det fører til høyere tykk og temperatur fordi støvpartiklene som har samlet seg kræsjer med hverandre. 

Når temperaturen øker vil stjernen begynne å avgi energi samtidig som den fortsetter å trekke til seg gass og støv. Det komer mer støv og gass til enn energien den slipper ut, og stjernen fortsetter å vokse.

Vi sier at en stjerne er født når temperaturen inni stjerna er så høy at det skjer kjærnereaksjoner inni den. Det er når for eksempel hydrogenkjerner slår seg sammen og blir heliumkjerner og kalles fusjon. Når fusjonen starter slutter strjena å trekke til seg støv og gass fordi gravitasjonen blir utjevnet av trykkreftene som oppstår under fusjonen, og stjernen blir stabil. 

Stjernelivet

Det er fusjonen som gjør at stjernen avgir energi i form av lys og varme. Fusjonen fortsetter til alle hydrogenkjernene er gjort om til heliumkjerner, noe som kan ta millioner av år. Når alt hydrogenet er omgjort, minker trykkreftene i stjernen. Da vil ikke lenger gravitasjonen bli utjevnet og stjernen vil kollapse av sin egen gravitasjon. Da vil det ytterste laget av stjernen utvide seg på grunn av ustabiliteten som oppstår når gravitasjonen og trykkreftene ikke lenger utgjevner hverandre. I denne fasen av stjernelivet blir stjernen kalt for "rød kjempe" fordi den blir stor og sender ut et mer rødlig lys. 

En stjerne dør 

Nøyaktig hva som skjer når stjernene brenner ut er avhengig av hvor store stjernene var til å begynne med. Små stjerner har mindre gravitasjon enn store stjerner og mister mye masse i slutten av levetiden. Den lille resten som er igjen av sthernen kaller vi "hvit dverg" fordi de er relativt små og stråler ut hvitt lys. Hvite dverger brenner rolig ut resten av sitt eget brennstoff. 

Større stjerner har høyere gravitasjon og kollapser oftere inn i seg selv. Det fører til at det ytterste laget av stjernen blir blåst ut i en stor eksplosjon med kraftig lys. Sånne stjerner kaller vi "supernovaer". Det kraftige lyset forskvinner raskt, og er borte i løpet av få måneder.