Ta gode bilder

Det er gøy med gode bilder for å ta vare på minnene speidermøter og speiderturer gir oss, men også for å vise frem hva speiding er til andre. Før du tar og bruker bilder, må du spørre om tillatelse fra de du vil ta bilder av. Hvis personene på bildet er under 15 år, må du også spørre foresatte om tillatelse. Du kan lese mer om hva du må tenke på ved fotografering i ressursen Regler for bruk og lagring av bilder. 

Forberedelser

Det er ikke mange forberedelser som kreves for å ta bilder, men med noen enkle grep kan du forbedre bildene dine betraktelig. Start med å sjekke at linsa er ren. Kameralinsa på mobil har spesielt lett for å bli skitten. Bruk for eksempel t-skjorta sånn at linsa blir ren og bildene klare. 

Hvis du skrur på rutenettet på mobilen eller kameraet, er det enklere å fotografere etter det gylne snitt og få riktig komposisjon. Du kan lese mer om det gylne snitt under komposisjon. Husk å spørre om tillatelse til å fotografere personer.

Komposisjon

En enkel, men effektiv måte å gjøre bildene bedre på, er å bruke det gylne snitt eller Rule of Thirds, som det også kalles. Det går ut på at du deler bildet opp i ni like store deler og at du bruker linjene og kryssene til å plassere motivet i bildet. 

Gjenstander bør plasseres i eller i nærheten av ett av kryssene, mens linjer, for eksempel veier, stier eller horisonten bør plasseres på en av de horisontale linhene. Trær, husvegger, stier og lignende kan plasseres langs de vertikale linjene. 

Motiver

Ofte står vi for langt unna når vi tar bilder. Et generelt tips er å gå nærmere motivet. Det gjør at vi lettere kan se hva bildet er av, i tillegg til at vi rydder bildet for unødvendig rot. Hvis vi går for nært kan det bli vanskelig å se hva bildet egentlig er av, men i noen tilfeller kan det være et spennende virkemiddel. 

Bildene blir ofte finest når det er lite rot i dem. Derfor er det lurt å rydde bort søppel, bestikk, liggeunderlag og andre ting som roter til bildet. Det som ser ut som rot i virkeligheten ser også ofte ut som rot på bildene. 

Bilder av mennesker

Portretter er bilder av mennesker. Når vi tar bilder av mennesker er det først og fremst viktig å få tillatelse til å fotografere og bruke bildene. Ofte blir bilder av få personer bedre enn bilder av mange personer, og naturlige bilder blir bedre enn oppstilte bilder. Med naturlige bilder menes bilder som er tatt uten at speiderne er klar over at de blir fotografert i situasjonen. De blir selvfølgelig informert om fotograferingen i forkant eller etterpå. 

Når noen ser til den ene eller den andre siden i bildene, bør det være luft i bildet den veien personen serr, sånn at de på en måte ser inn i bildet og ikke ut på noe seerne av bildet ikke kan se. 
 

Illustrasjon av det gylne snitt.

Speidere på haik.
Foto: Astrid-Amalie Heldal

Bilder av natur

Det gylne snitt er spesielt viktig når vi tar bilder av naturen. Oversiktsbilder av naturen blir ogfte kjedelige fordi det er vanskelig for øynene å forstå hva vi skal fokusere på i bildet. Derfor kan det være lurt å gå nærmere et objekt og heller la oversikten over naturen være i bakgrunnen. 

Ta for eksempel nærbilde av et tre, en plante, en hytte, et telt eller en stilig stein og plasser motivet i det gylne snitt. Resten av bildet kan da vise frem naturen rundt. 

Prøv deg frem og ha det gøy

Det beste kameraet er det du har tilgjengelig og bruker. Du trenger ikke mye og dyrt utstyr for å ta gode bilder. Bruk gjerne kameraet på mobilen. Det er bedre å ta mange bilder enn få bilder. Da har du flere å velge mellom og større sjanse for at ett eller flere av bildene er fine. 

Ingen regel uten unntak gjelder også i fotografienes verden. Når du kan reglene, kan du også bryte dem. Prøv deg frem og se hva som blir bra. I noentilfeller er det best å plassere horisonten på den øverste linja, andre ganger på den nederste, det kan til og med hende at det beste noen ganger er å plassere horisonten midt i bildet. Noen ganger er det viktig at personene ser inn i bildet, andre ganger kan de se ut, det viktigste er å prøve seg frem og ha det gøy!