Hvilket bål?

Det er ikke så farlig hvordan du bygger bålet så lenge du får fyr på det. Men når du har lært deg å tenne bål, kan det være morsomt å prøve å bygge ulike typer bål.

Stjernebål

Stjernebålet er et lite bål som krever lite ved. Legg fem-seks greiner i stjerneform. Bygg et lite pyramidebål på midten og tenn på. Dytt greinene inn mot midten etter hvert som de brenner opp.

Pagodebål

Pagodebålet egner seg godt til matlaging. Du legger to og to kubber oppå hverandre så de danner en firkant rundt et lite bål i midten. Dette bålet brenner godt fordi det kommer mye luft til. Oppå det hele kan du sette en kjele. Pagodebålet egner seg også godt til leirbål.

Leirbål

Dette er en variant av pagodebålet som gjerne kan brukes på leirbål eller på St. Hans. Bålet bygges opp med flere lag med ved nederst. Det tennes på i toppen. Bålet brenner nedover, blir stort og varer lenge. Det kan være lurt å legge ved i bunnen av alle bål, men ikke like mye som under leirbålsvarianten. 

Hurtigbål

Synes du det går treigt å få vannet til å koke? Det går fortere dersom du alltid bruker lokk på kjelen. Legger du i tillegg ved godt rundt kjelen slik at det brenner både under og rundt, koker vannet enda raskere.

Jegerbål

Jegerbål er bra til matlaging. Finn tre like store, stabile steiner eller solide kubber. Sett dem i en trekantformasjon, slik at det går an å sette en gryte oppå dem. Bruker du kubber, skal de stå på høykant. Tenn et lite pyramidebål i midten. Legg flere pinner imellom steinene eller kubbene etter hvert som det tar fyr.

Jegerbål variant 1


 

Jegerbål variant 2


 

Nying

Nying eller stokkild er et bål som kan brenne lenge. Samene kaller denne båltypen nuorssjo, og den ble brukt for å gi varme en hel natt. Den beste nyingen lages av to tørre barkfrie tømmerstokker av furu som legges oppå hverandre i hele sin lengde. Poenget med nying er å få et bål som brenner så langsomt som mulig. Flammene bør ikke være høyere enn 5–6 cm.

 • I skogen finner du et gammelt dødt furutre uten bark. Treet felles, kvistes og deles i to like lange stokker.
 • Hogg begge stokkene flate på den ene langsida, slik at de kan ligge stødig mot hverandre. Da vil også flammene lettere få tak. Mellom flatene legger du to–tre friske tverrstokker.
 • Plasser stokkene langs med vinden. Ellers vil de ikke brenne jevnt.
 • Mellom stokkene legger du oppteninngsved, nok til at stokkene tar fyr.
 • Bruk furu. Gran lager mye gnister. Det kan antenne soveposer eller andre ting.
 • Tømmerstokkene må ikke være for tørre. Da brenner de fort opp.
 • Mellomrommet mellom stokkene kan reguleres for å gi mer eller mindre varme.
 • Legg noen støttepinner opp mot den øverste stokken for å sikre at den ikke faller ned.

 

 

UTSTYR

 • Fyrstikker
 • Kniv
 • Avispapir
 • Lysestumper
 • Sag
 • Øks
 • Ved
 • Det er alltid hyggelig å bruke bålet til å lage mat på. Skal dere det må dere også ha med mat til det.

Hva du ellers skal ta med avhenger av speidernes alder og erfaring og av hvilke muligheter det er for å få finne brukbart materiale på stedet.