Velg dere et tre i nærheten av speiderlokalet. Observer treet en gang hver årstid. Løvtrær egner seg best til denne aktiviteten da de forandrer seg mer gjennom året.

Speiderne får et ark hver når de skal observere treet. Her kan de tegne og skrive hvordan treet ser ut. Hvilke farger har det, har det blader, vokser det blomster på treet, osv. 

Når dere har observert treet fire ganger kan speiderne lage en fin forside før dere stifter arkene sammen til et hefte om deres adopterte tre gjennom årstidene.

Utstyr


  • Ark 
  • Stiftemaskin
  • Kamera hvis dere vil
  • Blyanter
  • Fargeblyanter