Fyll vann i en glassbolle. Finn et levende blad, altså et som dere selv tar fra et tre, gjerne et litt stort blad. Legg bladet i bollen og legg en liten stein oppå bladet. Dette er for å sørge for at hele bladet holder seg under vann. Plasser bollen på et solfylt sted.

Nå må dere vente noen timer, derfor egner eksperimentet seg best på en tur. Det er også mulig at en leder har gjort klart bollen med bladet på forhånd, men da mister eksperimentet noe av effekten.

Studer bladet etter noen timer. Dere vil se at det er fullt av små luftbobler både rundt bladet og langs kanten på bollen. Hva har skjedd?

Spør speiderne om hva som skjer om de slipper luft ut av munnen eller nesen mens de er under vann. Da vil luftbobler stige opp mot overflaten. Det er litt det samme som skjer her. Gjennom fotosyntesen tar planter opp karbondioksid og sollys og slipper ut oksygen. Karbondioksidet er allerde tatt opp i bladet. De små boblene dere ser i vannet er oksygen som bladet har sluppet ut.

Eksperimenter gjerne med å legge et dødt blad, altså et dere finner på bakken, i en annen glassbolle. Blir det oksygenbobler også i denne bollen?

UTSTYR

  • Glassbolle
  • Liten stein
  • Vann
  • Levende blad
  • Sollys