BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. Among Us er egentlig et videospill. I denne aktiviteten brukes spillets regler i en fysisk lek. Aktiviteten er en morsom måte å jobbe med speiderkunnskap som knuter, koder og ligende, da spillerne skal utføre oppdrag underveis i leken. Leken kan minne om en avansert versjon av leken Morderen/Mafia, da speiderne får utdelt ulike roller og må prøve å finne ut hvem de kan samarbeide med og ikke. 
 

REGLER

 • Lekens setting er at deltakerne er ombord i et romskip. 
 • Deltakerne deles inn i to grupper: "Crewmates" (besetningsmedlemmer) og "Imposters" (bedragere). 
 • Det er flere Crewmates enn Imposters - for eksempel med 8 spillere kan 6 være Crewmates og 2 Imposters. 
 • Crewmatesene skal prøve å utføre en rekke oppdrag, mens Impostersene i hemmelighet skal prøve å fange og drepe Crewmatesene uten å bli oppdaget.
 • Før leken starter får Impostersene se hverandre i et hemmelig møte. På denne måten vet de hvem de skal samarbeide med.
 • Klarer en Imposter å fange en Crewmate blir han eller henne omgjort til et "Ghost" (spøkelse). Spilleren som har blitt til Ghost skal sette seg ned på bakken. 
 • Når de andre spillerne oppdager et Ghost innkalles det til et "Emergency meeting" (krisemøte).
 • I krisemøte skal spillerne bli enige om hvem de mistenker at er Imposters.  
 • Spillerene som blir mistenkt kan får lov til å forsvare seg, før de andre skal stemme ut én spiller. 
 • Spilleren som blir stemt ut skal avsløre sin rolle. 
 • Leken fortsetter til Crewmatesene har klart å løse alle oppdragene, eller til Impostersene har blitt like mange som Crewmatsene.   
   

SLIK GJØR DU

 1. Sett ut poster med oppdrag som spillerne skal utføre. Det kan være å løse en kode, knyte en knute, samle x antall forskjellige type blader ol. 
 2. Forklar reglene for gruppen.
 3. Del ut hemmelige roller. Det kan gjøres ved at alle spillerne sitter i ring med øynene lukket. De som er Crewmates blir prikket én gang på ryggen, de som er Imposters blir prikket to ganger på ryggen. 
 4. Si at spillerne skal fortsette å ha øynene lukket, og at Impostersene nå skal få ha et hemmelig møte. De som har fått rollen som Imposters får beskjed om å åpne øynene og se hverandre. Deretter lukker de øynene og alle får beskjed om å åpne øynene igjen. 
 5. Alle spillerne skal nå ut å løse oppdrag. Crewmatesene vet ikke hvem som er på samme lag som de, og hvem som er Imposters. 
 6. Impostersene skal underveis prøve å fange og drepe Crewmates. Dette gjøres ved å ta på personen og si "Ghost". 
 7. Impostersene må prøve å gjøre dette uten å bli oppdaget. For eksempel ved å være alene sammen med en Crewmate. 
 8. Når en spiller har blitt til Ghost må han eller henne sette seg ned. 
 9. Når de andre spillerne oppdager et Ghost innkaller de til et krisemøte ved å rope "Emergency meeting"  eller "Krisemøte". 
 10. I krisemøtet skal spillerne si hvem de mistenker at er Imposters og stemme ut én spiller. 
 11. Spilleren som stemmes ut avslører sin rolle.
 12. Spilleren som har blitt Ghost og spilleren som har blitt stemt ut, kan være med rundt sammen med de andre spillerne, men får ikke lov til å fortelle hva de ser. 
 13. Når spillerne har utført et oppdrag gir de beskjed til lederen, som kommer for å godkjenne oppdraget. 
 14. Leken er over når Crewmatesene har klart å utføre alle oppdragene eller når Impostersene har blitt like mange som Crewmatsene. 
 15. Start en ny runde ved å dele ut nye roller og legge ut nye oppdrag. Hvis Crewmatsene ikke fikk utført alle oppdragene, kan disse brukes på ny. 

NB! Dere kan variere hvor mange oppdrag Crewmatesene skal utføre, ut i fra hvor mange spillere dere er. Tilpass oppdragene til speidernes alder, og bruk gjerne speiderkjennskap dere har jobbet med nylig. 
 

UTSTYR

 • Poster med oppdrag
 • Utstyr for å utføre oppdragene - for eksempel knutetau, kodenøkkel og lignende.
   

Foto: Helene Moe Slinning