BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Jesus for Det høye råd, Matteus 26, 57-67.
 

ANDAKT

av Martin Enstad

Da Jesus ble ført til øverstepresten som hadde samlet de skriftlærde og de eld­ste, møtte han jødenes høyeste domstol. Israel var okkupert av romerne, men denne samlingen av jødiske ledere var både jødenes religiøse ledere, og deres fremste politiske representanter ovenfor romerne. Dette var mektige menn, og i følge Matteus er det tydelig at de har bestemt seg for at Jesus skal dø. Det virker som de er veldig interessert i et spørsmål: Er Jesus Messias? Men hvem er egentlig Messias?

Messisas var egentlig en kongetittel. Det betyr den salvede. Jødene hadde mange ganger i historien vært i krig. Landet deres hadde vært erobret av ulike konger, og to ganger hadde de måttet bygge opp tempelet i Jerusalem etter ulike kriger. Noen konger hadde sendt jødene bort fra Jerusalem, men de hadde alltid fått komme til­bake. Bak krig og elendighet hadde de et håp om Messias. Messias skulle være en konge som kunne kaste ut de som okkuperte landet, og styre landet rettferdig og godt.

Guds sønn

På Jesu tid ventet ikke de jødiske lederne på en vanlig konge, men på en konge som på en spesiell måte var sendt av Gud, en Guds sønn. Men de jødiske le­derne var sikre på at det ikke kunne være Jesus.Kanskje var det fordi han ikke hadde soldater. Kanskje var det fordi han var sammen med mennesker som lederne mente var dårlige mennesker. Kanskje var det fordi han hadde kritisert lederne.

Du har kanskje hørt at Jesus ofte kalles for Jesus Kristus, eller bare Kristus. Messias er et hebraisk ord. Kristus er akkurat det samme ordet på gresk. Da de før­ste kristne begynte å snakke om Jesus Kristus, var det en bekjennelse. Jesus er Kristus, det betyr at Jesus er Messias. Jødene hadde ventet på Messias. De første kristne var også jøder, og de mente at Jesus var den de hadde ventet på. Når vi kristne sier Jesus Kristus, svarer vi egentlig på øversteprestens spørsmål. «Er du Messias, Guds Sønn?» Kristne tror at svaret på det er ja.

SLIK GJØR DU - HVEM ER JEG

  1. Skriv kjente personer og figurer på lapper. Ett navnt på hver lapp.
  2. Del ut en lapp til hver speider. Lappen skal ikke vises til noen andre. Hvis speideren ikke vet hvem personen på lappen er, trekk en ny lapp.
  3. Når alle har en lapp kan leken begynne. Speiderne spør ja- og nei-spørsmål til en speider og skal gjett hvilket navnt som står på lappen. 
  4. Når dere har gjettet navnet på en lapp går dere videre til å gjette neste person. 

Eksempler på ja- og nei-spørsmål er: Lever du, er du jente, er du med i en TV-serie.

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken
 

UTSTYR

  • Lapper med kjente personer, en lapp til hver person.