BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Jesus for Pilatus, Matteus 27, 11-26.
 

ANDAKT

av Martin Enstad

Pilatus var romer. Han var neppe særlig opptatt av de jødiske religiøse skik­kene. Som romere flest ofret han sikkert til mange guder. Pilatus var i Jerusalem som den romerske keiserens representant. Han ledet de romerske styrkene i Jerusalem, og han hadde ansvaret for å kreve inn skatten til keiseren.

Påsken var en stor og viktig høytid for jødene, og det strømmet til jøder fra mange land for å komme til tempelet i påskehøytiden. Jødene feiret påske til minne om ferden ut av Egypt, da Gud hadde befridd dem fra slavelivet. Det var mange som håpet at Gud skulle gripe inn en gang til og befri dem fra romernes makt også. Med ekstra mange mennesker i byen, og med sterke følelser i sving, var nok både Pilatus og hans soldater i toppberedskap.

Pilatus virket ikke særlig lysten på å drepe Jesus. Han prøvde å få Jesus til å forsvare seg og å få folket til å befri Jesus. Men til slutt ga han etter. Han ville vise at han ikke tok ansvaret ved å vaske hendene sine. «Ok, drep han, men det er ikke min skyld».

Flertallet har alltid rett, eller?

Vi lever heldigvis i et demokrati, der alle har lov til å være med å bestemme. Pilatus lot folket være med å bestemme selv om det ikke var demokrati. Folkemengden ropte at Jesus skulle dø. Er det ikke da riktig at Jesus måtte dø? Er det ikke slik at flertallet bestemmer? Pilatus var en leder, og han hadde makt. Det var egentlig bare Pilatus som kunne bestemme om Jesus skulle dø eller ikke. Kanskje ville ikke Pilatus at Jesus skulle dø, men han ville heller ofre Jesus enn å risikere bråk.

Det hjelper ikke å vaske hendene og gjøre som flertallet ønsker når flertallet vil gjøre noe galt. Det er ikke greit med det som er ondt, selv om det er vedtatt av et flertall. Pilatus var ingen helt. Han var feig når han burde vært modig. Han tok ikke ansvar for det han gjorde. Vi kan gjøre det bedre enn som så.

Vi takker og ber

 • Vi takker for at vi har deomkati i Norge.
 • Vi takker for påskehøytiden, for at Jesus døde og stod opp igjen.
 • Vi ber om hjelp til å ta kloke og gode avgjørelser.
   

SLIK GJØR DU - TA EN BESLUTNING

 1. Planlegg en tur eller neste speidermøte sammen med patruljen.
 2. Snakk sammen om hvordan dere tok beslutningene.
  • Hva gjorde dere når det var ulike meninger om noe?
  • Hva gjorde dere hvis noen i patruljen ikke likte beslutningen?
  • Hvem har ansvaret for at det som blebestemt blir gjennomført etterpå?
  • Er det slik dere vanligvis pleier å ta avgjørelser i patruljen?

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken