BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Misjonsbefalingen, Matteus 28, 16-20.

16 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. 17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet.

ANDAKT

av Brage Midtsund

Har du noen ganger fått en oppgave som virket for vanskelig å løse? Kanskje måtte du lage mat som du ikke har laget før? Kanskje fikk du en hjemmelekse som var vanskelig? Alle opplever dette noen ganger. Bibelfortellingen vi nettopp har lest forteller om noe av det siste Jesus gjorde før han dro opp til himmelen igjen.

Disiplene hadde vært sammen med Jesus i tre år. De hadde vært med på mye, lært mye og øvd seg på å fortelle videre det Jesus sa og gjorde. De hadde til og med vært sammen med Jesus etter at han hadde stått opp fra graven. De var nok glade for å være sammen med Jesus igjen. Men snart skulle de fortsette videre uten Jesus til stede, med et stort oppdrag: De skulle gjøre alle folkeslag til disipler! Det betyr at alle mennesker skulle få høre om Jesus. Alle skulle døpes. Disiplene skulle lære dem om Jesus. Dette var et stort oppdrag.

Det er lett å se for seg at disiplene syns dette var for vanskelig. Kunne de virkelig løse dette oppdraget,­ de som bare var vanlige mennesker? Men de tok sjansen og satte i gang. Nye disipler kom til. De startet fellesskapet av kristne som bare skulle vokse og vokse, og som fremdeles vokser den dag i dag. Vi er også en del av dette fellesskapet og vi får det samme oppdraget. Derfor døper vi barna våre, lærer om Jesus og forteller det videre. Dette fellesskapet kaller vi kirken.

For disiplene var oppdraget stort og skummelt. Men så sa Jesus «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.». Selv om Jesus dro opp til himmelen, skulle han fremdeles være med dem, men nå usynlig. Da følte disiplene seg tryggere på at de skulle klare oppdraget.

Har du noen gang opplevd at du løste en vanskelig oppgave fordi du visste at noen var sammen med deg og passet på deg? Det blir ofte lettere når du føler deg trygg. Derfor sier Jesus til deg at han er med deg alle dager, hele veien.

Vi takker og ber

 • Vi takker for at Jesus er med oss hele tiden, alle dager. 
 • Vi takker for det kristne fellesskapet og fellesskapet vi har i speideren.
 • Vi ber for at flere skal få høre om Jesus.
 • Vi ber for de som er ensomme og redde.
   

SLIK GJØR DU - HVISKELEKEN

 1. Sett dere i en sirkel på gulvet eller på stoler.
 2. En av speiderne, eller en leder tenker ut et ord og hvisker det til sidemannen. 
 3. Sidemannen hvisker det videre til neste mann. Sånn fortsetter det til ordet har blitt hvisket til sistemann. 
 4. Når ordet har gått rundt kan dere høre hva dere har hørt og sendt videre før dere til slutt får høre hva ordet ble.
 5. Gjør det flere ganger sånn at flere eller alle får finne på et ord.
 6. Som avslutning kan lederen hviske og sende "Jeg er med dere" rundt.

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken