BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Sennepsfrøet, Markus 4, 30-34
 

ANDAKT

av Annlaug Halvorsen Engmark

Alt sennepstreet trenger for å vokse er et lite frø. Jesus brukte alltid kjente eksempler når han skulle fortelle og undervise om Guds rike. Senneosfrøet var det minste frøet folket i Israel kjente til på den tiden. E t utrolig lite drø som har iboende krefter til å vokse seg stort. Dessuten var det villig til å vokse, og fuglene likte å sitte i det.

Alle mennesker har startet utviklingen sin på samme måte. To små celler som smeltet sammen og har alt i seg som et menneske trenger for å vokse og utvikle seg. I bibelteksten taler Jesus om hva Guds rike kan sammenlignes med. Første gang vi hører om Gud, er det som om et lite frø blir sådd i oss. Det er som lystet til å lære og høre mer vokser. Så kan vi kjenne på en glede ved å oppsøke steder der Guds ord blir forkynt. I Bibelen kan vi lese og lære mer. 

Et slikt lite "gudsfrø" kan utvikle seg til å så frø hos andre. Sånn vokser det kristne fellesskapet. Jesus lærte oss at vi skulle møtes og få næring til livene våre. Derfor er det fint å samles rundt nattverdsbordet, bli minnet på at det er Jesus som har kalt oss til å være et vitne for Gud, og at Vi er med i en verdensvid kirke.

Vi takker og ber

  • Vi takker for innsatsen og engasjementet som blir lagt i Globalaksjonen.
  • Vi takker for alle som har tatt på seg verv og oppgaver i organisasjonen.
  • Vi ber for nye speidere og ledere.
  • Vi ber for kommende speidermøter og speiderturer.

Takk, Gud, for at du sådde et lite frø av tro i oss da vi ble døpt. Lær oss å ta vare på denne lille spiren. Hjelp oss sånn at frøet kan få utvikle seg, og at vi kan få lære mer om deg. Takk for at vi kan få lære om deg og være med på å skape et godt kristent fellesskap der det er plass til flere.

SLIK GJØR DU - FRØ

  1. Så små frø, for eksempel erter, på et møte la de ligge til neste møte.
  2. Se hvordan de har utviklet seg til neste møte.

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken