Matteus 26, 6-13:

26 6 Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, 7 kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords. 8 Disiplene så det og ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. 9 «Salven kunne vært solgt for en stor sum og pen- gene gitt til hjelp for de fattige.» 10 Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 11 De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. 12 Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. 13 Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet

Andakt

Av Øystein Magelssen

I påsken, på sin vei mot lidelse og død, ble Jesus hyllet på to måter. Med og uten ord. Ved byporten til Jerusalem sang og ropte folk begeistret:

«Velsignet være Han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!»

Noen dager før ble han hyllet med en handling helt uten ord. Jesus og noen venner var på besøk hjemme hos en som var syk. Da kom en kvinne inn mens de spiste, og hun «salvet ham». Det var slik en gjorde på den tiden med personer som skulle bli konger. Hun helte veldig verdifull salve på hodet hans. Den gangen var det også vanlig å salve de døde før de skulle be­ graves.

Jeg tror Jesus hadde gitt henne et nytt liv, noe annet å leve for. Etter at hun var blitt kjent med Jesus, var livet blitt verdt å leve igjen. Slik var han blitt kongen i hennes liv. Nå hadde hun skjønt at han skulle dø. Derfor var hun både glad og lei seg samtidig. Hun visste ikke hva godt hun kunne gjøre for å takke ham og ta avskjed med ham. Å salve ham var det fineste hun kom på.

Jesus lot seg hylle der han red inn i Jerusalem på palmesøndag. Han avviste ikke ordene folket ropte. Han forbød ikke jubelen og lovsangen. Men han ante nok at mange av de samme, få dager etter, ville rope: «Korsfest, korsfest!».

Det vi kjenner i hjertet, det gode vi gjør uten å bruke så mange ord, det betyr gjerne mye mer for oss enn det vi roper ut i øyeblikkets begeistring. Det visste Jesus. Derfor sa han om denne kvinnen: «Overalt i verden hvor evan­ geliet blir forkynt, skal det hun gjorde fortelles til minne om henne.»

Også vi kan hylle Jesus for det han er og gjør for oss. Med våre ord kan vi fortelle om Jesus og hva det betyr at han døde og sto opp. Med våre hen­ der, vår oppmerksomhet og omtanke, kan vi vise andre at Jesus bor i våre hjerter.

Aktivitet

Jesus er kongen min

Syng salmen Jesus er kongen min: 

Jesus er Kongen min, Guds barn jeg er. Og om jeg liten er, har han meg kjær.
Han tok meg i sin favn, døpte meg i sitt navn.
Jesus er Kongen min, Guds barn jeg er.

Jesus er kongen min, Guds barn jeg er. Jeg er hans eiendom, han har meg kjær. Hender og føtter små, allting skal Jesus få.
Jesus er kongen min, Guds barn jeg er.

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken