BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Jesus blir salvet i Betania, Matteus 26, 6-13.
 

ANDAKT

av Øystein Magelssen

I påsken, på sin vei mot lidelse og død, ble Jesus hyllet på to måter. Med og uten ord. Ved byporten til Jerusalem sang og ropte folk begeistret: «Velsignet være Han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!» Noen dager før ble han hyllet med en handling helt uten ord. Jesus og noen venner var på besøk hjemme hos en som var syk. Da kom en kvinne inn mens de spiste, og hun «salvet ham». Det var slik de gjorde på den tiden med personer som skulle bli konger. Hun helte veldig verdifull salve på hodet hans. Den gangen var det også vanlig å salve de døde før de skulle be­graves.

Jeg tror Jesus hadde gitt henne et nytt liv, noe annet å leve for. Etter at hun var blitt kjent med Jesus, var livet blitt verdt å leve igjen. Slik var han blitt kongen i hennes liv. Nå hadde hun skjønt at han skulle dø. Derfor var hun både glad og lei seg samtidig. Hun visste ikke hva godt hun kunne gjøre for å takke ham og ta avskjed med ham. Å salve ham var det fineste hun kom på.

Jesus lot seg hylle der han red inn i Jerusalem på palmesøndag. Han avviste ikke ordene folket ropte. Han forbød ikke jubelen og lovsangen. Men han ante nok at mange av de samme, få dager etter, ville rope: «Korsfest, korsfest!».

Det vi kjenner i hjertet, det gode vi gjør uten å bruke så mange ord, det betyr gjerne mye mer for oss enn det vi roper ut i øyeblikkets begeistring. Det visste Jesus. Derfor sa han om denne kvinnen: «Overalt i verden hvor evan­geliet blir forkynt, skal det hun gjorde fortelles til minne om henne.» Også vi kan hylle Jesus for det han er og gjør for oss. Med våre ord kan vi fortelle om Jesus og hva det betyr at han døde og sto opp. Med våre hen­der, vår oppmerksomhet og omtanke, kan vi vise andre at Jesus bor i våre hjerter.

Vi takker og ber

  • Vi takker for at Jesus døde og stod opp igjen for oss.
  • Vi takker for speidere og ledere i hele verden.
  • Vi ber for de som er syke eller redde.
  • Vi ber for klimaet og miljøet.
     

SLIK GJØR DU - JESUS ER KONGEN MIN

  1. Finn fram salmen "Jesus er kongen min" på YouTube eller et annet sted.
  2. Hør eller syng salmen sangen.

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken