Lukas 2, 41– 52 Jesus som 12-åring i tempelet

2 41 Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. 42 Da han var blitt tolv år, drog de som vanlig opp til høytiden. 43 Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. 44 De trodde han var med i reisefølget, så det gikk en hel dag før de begynte å spørre etter ham blant slektninger og venner. 45 Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. 46 Etter tre dager fant de ham i templet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. 47 Alle som hørte ham, undret seg over hans forstand og over de svar han gav. 48 Foreldrene ble meget for- bauset da de fikk se ham, og hans mor sa: «Barnet mitt, hvordan kunne du gjøre dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så engstelige.» 49 Men han svarte:

«Hvorfor lette dere etter meg? Skjønte dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» 50

Men de forstod ikke hva han mente med dette.

51 Så ble han med dem hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Hans mor gjemte alt dette i sitt hjerte. 52 Og Jesus gikk fram i alder og visdom og var til glede for Gud og mennesker.

Andakt

Av Inger Lise Myhre Guttormsen

Jeg lurer på hvordan det var å være Jesus. Jeg lurer på om han følte seg veldig annerledes enn de andre barna og ungdommene.

Jeg lurer på om han visste det, der han løp rundt sammen med de andre ung­ dommene i følget, på vei til Jerusalem for å feire påske, at han skulle kalles Messias. Jeg lurer på om han visste at mange skulle begynne å høre på ham, at han skulle gjøre slik at blinde kunne se og døve høre, og mye annet som ikke alle andre fikk til.

Jeg lurer på hva han tenkte da han satt sammen med Maria under lyset fra bålet etter dagens vandring, og hun fortalte om engelen sendt av Gud, som sa at hun skulle bli gravid uten å ha vært sammen med en mann, om Betlehem, om stall og krybbe, hyrder, englesang, vise menn fra andre land, og at de måtte flykte, fordi Herodes ville drepe ham. Jeg ser for meg at hun gjorde det, slik du kanskje også har hørt om hvordan det var da du ble født.

Han forsto kanskje ikke alt mens han var en ung gutt. Vi vet heller ikke alt om livet vårt og hvordan det skal bli når vi blir voksne.

Jeg tror at Jesus har hatt mange spørsmål. Kanskje har han vært redd og kan­ skje har han lurt på hvem hans Far i himmelen er. Kanskje har han lurt på hva me­ ningen var med at akkurat han kom til verden på denne måten, og kanskje har han følt seg veldig annerledes.

Kanskje var det nettopp der i tempelet, i Jerusalem, at han for første gang ikke følte seg annerledes. Kanskje var det der han for første gang skjønte at han var Guds sønn.

Jesus har vist oss at i Guds øyne er vi alle like verdifulle, akkurat som vi er. Gud er alltid med oss, selv om vi noen ganger føler oss borte fra Gud.

Gud tar alltid i mot oss med glede når vi kommer med tankene og spørsmålene våre, like glad som Maria og Josef ble, da de fant Jesus igjen.

Aktivitet

Hva vet du om meg?

Speiderne skal intervjue hverandre to og to. Alle får fire kort: spar, ruter, hjerter og kløver. Hver farge er en kategori: Hjerter er favoritter, spar er hjemme hos deg, ruter er framtid og kløver er du som speider.

Intervjurunden begynner med at parene holder de fire kortene med baksiden vendt mot hverandre. Nå skal den ene personen trekke et kort og besvare et spørsmål fra kategorien til fargen på kortet. Deltakerne bytter på å spørre og å bli spurt.

Når deltakerne har svart på spørsmål lenge nok, får de utdelt trolldeig som de skal kna. Hver speider skal lage noe som representerer den de har intervjuet. Ideen er at de skal lage noe som representerer noe personen har fortalt om i inter- vjuet. Hvis dere ikke har trolldeig, kan dere tegne noe i stedet.

Når figurene er ferdige setter gruppen seg i en ring, og alle får fortelle om hva de har laget og hva det representerer. Det er viktig at alle er stille når en person snakker.

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken