BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Jesus står opp, Matteus 28, 1-10.
 

ANDAKT

av Brage Midtsund

Jesus døde på korset på langfredag. Der var det en kvinne som het Maria Magdalena. Det var ikke mange som turte å være til stede ved korset. Mange hadde flyktet. Maria Magdalena var sterk. Hun hadde reist sammen med Jesus. Hun hadde et nært forhold til Jesus, han hadde helbredet henne og tatt henne med i sitt fellesskap. Jesus døde og ble lagt i en grav. Maria Magdalene sørget.

Bibelfortellingen vi har lest i dag om Jesus som står opp, er fortellingen om da graven blir funnet tom. Hvem andre enn Maria Magdalena er det som først oppdager at Jesus har stått opp! Det var vanlig at sørgende oppsøkte graven til dem de hadde mistet, slik også vi noen ganger reiser til kirkegården og tenner lys for dem vi savner. Maria Magdalene og den andre Maria hadde gitt opp alt håp. Derfor ble overraskelsen stor. Graven var tom!

Måtte dø for menneskeheten

Da engelen talte til dem ble de glade, men fremdeles redde. Og så fikk de møte Jesus. Han de hadde vært så mye sammen med, men som hadde blitt borte. Han var nå tilbake, sammen med dem. Så husket de alt Jesus hadde sagt mens de hadde reist sammen. At han måtte dø for menneskeheten, for så å komme tilbake. Påskedag er den største dagen i kirkeåret. Da feirer vi at Jesus seiret over døden.

Den gang Jesus stod opp gjorde han det ikke bare for de som fikk snakke med ham, ta på ham, være sammen med ham. Da Jesus stod opp gjorde han det for å møte oss her og nå. Jesus var borte, men kom tilbake. Han møter deg og meg hele tiden, akkurat slik han møtte Maria Magdalena.

Vi takker og ber

 • Vi takker for at Jesus stod opp igjen.
 • Vi takker for at vi får feire påske.
 • Vi ber for speiderarbeidet rundt om i verden.
   

SLIK GJØR DU - DRAMATISER BIBELFORTELLINGEN

 1. Finn 5-8 frivillige speidere og la dem velge hvilken rolle de vil spille. Rollene som skal spilles er Maria Magdalena, Maria, engelen, Jesus og vaktene. Dere bestemmer selv hvor mange vakter dere vil dramatisere med.
 2. Dramatiser bibelfortellingen.
  • Maria Magdalena og Maria er lei seg og kommer gående til graven.
  • De oppdager at graven er tom! De blir glade og redde samtidig.
  • Det kommer et jordskjelv, vaktene faller om, og en engel står foran dem.
  • Engelen sier "Frykt ikke! Jesus har stått opp".
  • Maria Magdalena og Maria løper.
  • Kvinnene møter Jesus. Han sier "Vær hilset". Kvinnene tilber ham. 
  • Kvinnene løper for å fortelle det som har skjedd videre.
 3. Hvis det er mange som vil spille roller, kan dere dramatisere flere ganger, eller dele dere opp og dramatisere flere ganger samtidig.

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken