Matteus 28, 1-10 Jesus står opp

28 Då sabbaten var til ende og det tok til å lysna første dagen i veka, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å sjå til grava. 2 Då kom det brått eit kraftig jord- skjelv, for ein Herrens engel steig ned frå himmelen, gjekk fram til grava, rulla steinen ifrå og sette seg på han. 3 Han var som eit lyn å sjå til, og kleda hans var kvite som snø. 4 Vaktmennene skalv av redsle for han og vart liggjande som døde. 5 Men engelen tala til kvinnene og sa: «Ver ikkje redde! Eg veit at de leitar etter Jesus, den krossfeste. 6 Han er ikkje her; han er stått opp, som han sa. Kom og sjå staden der han låg! 7 Skund dykk av stad og sei til læresveinane hans: ‘Han er stått opp frå dei døde, og no går han føre dykk til Galilea; der skal de få sjå han.’ – No har eg sagt det til dykk.»

8 Då skunda dei seg bort frå grava, redde, men jublande glade; og dei sprang av stad for å fortelja det til læresveinane. 9 Og sjå, Jesus kom imot dei og sa: «Ver helsa!» Då gjekk dei fram, tok om føtene hans og tilbad han. 10 Og Jesus sa til dei: «Ver ikkje redde! Gå og sei til brørne mine at dei skal fara til Galilea. Der skal dei få sjå meg.»

Andakt

Av Brage Midtsund

Jesus døde på korset på langfredag. Der var det en kvinne som het Maria Magdalena. Det var ikke mange som turte å være til stede ved korset. Mange hadde flyktet. Maria Magdalena var sterk. Hun hadde reist sammen med Jesus. Hun hadde et nært forhold til Jesus, han hadde helbredet henne og tatt henne med i sitt fellesskap. Jesus døde og ble lagt i en grav. Maria Magdalene sørget.

Bibelfortellingen vi har lest i dag er fortellingen om da graven blir funnet tom. Hvem andre enn Maria Magdalena er det som først oppdager at Jesus har stått opp! Det var vanlig at sørgende oppsøkte graven til dem de hadde mistet, slik også vi noen ganger reiser til kirkegården og tenner lys for dem vi savner. Maria Magdalene og den andre Maria hadde gitt opp alt håp. Derfor ble overraskelsen stor. Graven var tom!

Da engelen talte til dem ble de glade, men fremdeles redde. Og så fikk de møte Jesus. Han de hadde vært så mye sammen med, men som hadde blitt borte. Han var nå tilbake, sammen med dem. Så husket de alt Jesus hadde sagt mens de hadde reist sammen. At han måtte dø for menneskeheten, for så å komme tilbake. Påskedag er den største dagen i kirkeåret. Da feirer vi at Jesus seiret over døden.

Den gang Jesus stod opp gjorde han det ikke bare for de som fikk snakke med ham, ta på ham, være sammen med ham. Da Jesus stod opp gjorde han det for å møte oss her og nå.

Jesus var borte, men kom tilbake. Han møter deg og meg hele tiden, akkurat slik han møtte Maria Magdalena.

Aktivitet

Dramatisering

Denne bibelfortellingen er fin å dramatisere. Gjennom å sette seg inn i de ulike rollene og spille fortellingen, får deltakerne påskedag inn i kroppen. Gi deltakerne muligheten til å velge roller. La dem bruke kreativiteten til å lage kulisser av stoler, bord og lignende.

ROLLER

Maria Magdalena Maria
Engelen Jesus Vakter

HANDLING

1.              Maria Magdalena og Maria er lei seg og kommer til graven.
2.            Graven er tom! De blir glade og redde samtidig.
3.            Det kommer et jordskjelv, vaktene faller om, og en engel står foran dem. «Frykt ikke! Jesus har stått opp»
4.           Maria Magdalena og Maria løper. så møter de Jesus.
«Vær hilset». De tilber ham.
5.            De løper for å fortelle det videre.

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken