Apostlenes gjerninger 1, 1-14 Kristi himmelfart

1 I min første bok, gode Teofilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte 2 og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved Den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. 3 Etter å ha lidd døden sto han levende fram for dem med mange klare bevis på at han levde: I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. 4 En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg. 5 For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.» Jesus blir tatt opp til himmelen

6 Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjen- reise riket for Israel?» 7 Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. 8 Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

9 Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. 10 Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem 11 og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»

12 Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna. 13 Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob. 14 Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans. .

Andakt

Av Brage Midtsund

I julen feirer vi at Jesus ble født. Vi feirer at Gud ble til menneske. Da Jesus var rundt 30 år begynte han å snakke med mennesker, vise Guds omsorg, gjøre mirakler og slå ned på urettferdighet. Gud ble menneske for å vise oss hvem Gud er. I et menneskes skikkelse kunne Jesus leve blant mennesker, snakke et språk de forsto og gjøre ting de kunne forstå. Men oppdraget var enda større: Jesus skulle seire over døden for oss.

I påsken feirer vi Jesu seier over døden. Jesus døde og sto opp igjen. Etter oppstandelsen var Jesus sammen med disiplene og andre mennesker i 40 dager. Det må ha vært en fantastisk følelse. De hadde fulgt og vært sammen med Jesus i tre år. De hadde fått møte Jesus etter at han hadde vunnet over døden. Og nå fikk de være sammen med sitt forbilde og sin beste venn igjen. Men etter 40 dager dro Jesus opp til Gud, han ble borte igjen.

På Kristi himmelfartsdag feirer vi at Jesus kom nær. Det høres kanskje rart ut. Men når Jesus dro fra vennene sine for 2000 år siden dro han opp til Gud, og sitter fremdeles ved Guds høyre hånd. Derfra kan Jesus nå alle mennesker til alle tider. Jesus kunne fremdeles være nær menneskene, men nå på en ny måte som ikke var avhengig av tid eller avstand. Jesus dro opp til himmelen for å være nær alle mennesker, deg og meg, her og nå.

På Kristi himmelfartsdag feirer vi at Jesus alltid møter oss der vi er, som vi er. Og vi møtes med det største av alt: kjærlighet.

Aktivitet

Send bønner i himmelfart

Utfordre deltakerne til å brette papirfly. På papirflyene kan de skrive bønner til Jesus. Arranger så en konkurranse: hvilket fly flyr lengst?

Avslutt med å si:
«Etter Kristi himmelfart er det ikke slik at vi trenger å sende våre bønner med fly langt bort. Det er ikke slik at det papir- flyet som fløy lengst kom nærmest Jesus. Jesus hørte bønnen i det du skrev den ned på flyet.»

 

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken