BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Det siste måltidet, Matteus 26, 17-28.
 

Andakt

Av Brage Midtsund

Jesus holdt måltid sammen med disiplene sine som noe av det siste han skulle gjøre før langfredag. I Johannes evangelium står det at Jesus vas­ket føttene til disiplene før måltidet. Disiplene mente det burde vært motsatt: de som brukte livet sitt til å tjene Jesus måtte da vaske hans føtter! Men nei, Jesus vasket disiplenes føtter. For han skulle tjene dem. Det pekte mot døden og oppstandelsen, der Jesus ofret seg for menneskene.

Under måltidet delte Jesus brød og vin. Da han ga dem begeret med drikke sa Jesus «Drikk alle av det!». Alle drakk! Når vi deler nattverd i dag gjør vi det for å minnes Jesu død og oppstandelse. Når vi deler nattverden i dag gjør vi det også for å være sammen med Gud. Og alle får spise og drikke. Alle! Har du tenkt på at selv Judas, som skulle forråde Jesus, likevel fikk ta del i måltidet? Og Peter som senere skulle fornekte Jesus, han fikk også ta del i måltidet.

Disiplene var i det hele tatt helt vanlige mennesker med mange feil. De tvilte på Jesus, de gjorde ofte ting helt feil, kjeftet på feil folk og fikk i det hele tatt en del kjeft fra Jesus. Men alle fikk del i måltidet sammen med Jesus. Og alle får ta del i det samme måltidet i dag. Du trenger ikke å betale eller være spesielt god, i nattverden kan du komme som du er og møte Jesus.

Vi takker og ber

 • Vi takker for nattverden.
 • Vi takker for fellesskapet i speideren.
 • Vi ber for måltidene vi skal ha sammen.
 • Vi ber for speidere i hele verden. 
   

SLIK GJØR DU - ATOMLEKEN MED EN TVIST

 1. En leder stiller seg i midten av rommet. Resten går fritt rundt,
 2. Når lederen sier et tall, for eksempel "tre", skal tre og tre speidere finne sammen. Hvis lederen sier "fire" skal fire og fire gå sammen, og så videre.
 3. De som ikke får plass i en gruppe med riktig antall er ute. 
 4. Gjør dette noen ganger. 
 5. Avslutt med å si "Alle!
 6. Når alle har samlet seg i en stor gruppe sier lederen "Nattverden og fellesskapet Jesus inviterer oss til, er for alle!"

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken