BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten. 

ANDAKT

Speiderbønnen er for mange den første speidersangen de lærer seg å synge. Mange synger Speiderbønnen etter speidermøte og som avslutning på leirbål. Når vi synger sangen så ofte kan det være vanskelig å legge merke til hva sangen egentlig handler om og hva det vi synger egentlig betyr. 

Første linje i sangen er Kjære far i høye himmel, hør mitt hjertes stille bønn. Vi synger om at vi alltid kan be til Gud. Han hører oss alltid, og vil oss alltid vel. Det står det også om i Bibelen: "For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det" (Matt 6, 8).

Neste linje, Hvor jeg er i verdens vrimmel, la meg ferdes som din sønn, minner oss om at det ikke har noe å si hvor vi er, for Gud er alle steder. Samtidig ber vi om hjelp til å leve så likt Jesus som mulig. Når vi ikke vet hva vi skal gjøre i en bestemt situasjon, kan det være til hjelp å stille seg spørsmålet "Hva ville Jesus gjort?". 

La meg leve deg til ære, hedre Norge, far og mor handler om hvordan vi skal prøve å leve. I Speiderbønnen ber vi om hjelp til å leve på en måte som gir Gud ære, som hedrer Norge og foreldrene våre. Linja minner oss om at vi som bor i Norge har mye å være glade for og takke for. Den hjelper oss også å huske på hvem vi skal takke for at vi har det så godt. 

Gjennom speiderløftet lover vi å hjelpe andre. Den neste linja av Speidersbønnen, Andre folk til nytte være, både minner oss på at vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe andre, og ber om hjelp til å hjelpe andre.

Lyde speiderlovens ord minner oss på de syv punktene i speiderloven, som handler om at vi skal være gode med hverandre, jorda og verden rundt oss. Det er godt å kunne be om hjelp til å leve sånn som speiderloven sier at vi skal leve. 

Det kan være fint å lese speiderloven før dere takker og ber til slutt. Dere kan lese speiderloven her.

Vi takker og ber

  • Vi takker for at vi kan be om hjelp til det vi synes er vanskelig.
  • Vi takker for at Gud alltid vil det som er godt for oss.
  • Vi ber om hjelp til å leve etter speiderloven.
  • Vi ber om hjelp til å hjelpe de som har det vanskelig.