BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les Treet og fruktene, Lukas 6, 43-45.

43 Det finnes ikke noe godt tre som bærer dårlig frukt, heller ikke noe dårlig tre som bærer god frukt. 44 Et tre kjennes på frukten. En plukker ikke fiken av tistler og høster ikke druer av tornekratt. 45 Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd, et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd. For det hjertet er fullt av, det sier munnen.

Bibelteksten gjengitt med tillatelse. Bibel 2011 © Bibelselskapet.

ANDAKT

av Brage Midtsund

Har du noen gang opplevd at du har lovet å gjøre noe bestemt, og ikke holdt det du lovet? Du lovet mamma at du skulle rydde rommet. Når alt kom til alt, gjorde du det ikke likevel. Eller kanskje har noen du er glad i lovet deg noe, og så skjedde det ikke? Det er veldig lett å si noe, love noe, og ikke gjøre det. Det er liksom bare ord. Noen ganger er ordene sterke, kanskje gir ordene forventning og nysgjerrighet hos den som blir lovet noe. Da blir det ekstra viktig å holde på det en har lovet, å gjøre det du sa du skulle gjøre.

I bibelteksten vi leser i dag snakker Jesus om treet og frukten. Er treet godt vil det vokse god frukt. Hvis treet er dårlig vil det vokse dårlig frukt. Treet og frukten henger sammen. Akkurat slik ordene vi sier og det vi gjør henger sammen. Med våre egne ord kan vi si det slik: en god venn holder det hun eller han sier. De gjør det de har lovet. Har vi gode tanker om andre, da må vi også vise dette i måten vi behandler dem på.

Det er stor makt i ordene vi sier. Et ord kan skape utrolig mye. Du kan si «jeg er glad i deg» og du redder dagen til en venn. Men ord er ikke alltid nok. Lover vi noe godt, men ikke holder løftet, er dagen kanskje ødelagt. Det er ofte veldig lett å si store ord og gi store løfter. Det er lett å ønske noe godt for de rundt oss. Men så er det ikke så lett å gjøre ord til handling. Ordene vi sier blir tomme.

Vi får heldigvis hjelp av jesus. Vi kan slippe jesus inn, og bli fylt av det gode. Og det hjertet er fullt av, det sier munnen, og det gjør vi.

Vi takker og ber

 • Takk for at vi alltid kan få hjelp av Jesus til det vi synes er vanskelig.
 • Takk for at at speideren finnes.
 • Vi ber for de som er syke eller redde.
 • Vi ber for at flere skal bli med i speideren.
   

SLIK GJØR DU - FIRE PÅSTANDER

 1. Del speiderne inn i grupper på tre til fem personer.
 2. Del ut en lapp og en blyant til hver deltaker.
 3. Nå skal alle speiderne skrive ned fire påstander om seg selv. En av påstandende skal være en løgn.
 4. Speiderne leser opp påstandene sine etter tur, og de andre i gruppen skriver ned den påstanden de tror er en løgn.
 5. Npr alle har lest opp listen sin leser speiderne listen igjen, og forteller hvilken påstand som er løgn.
 6. Hvor mange klarte å gjette riktig påstand?

Andaktsboka kan kjøpes i Speiderbutikken