Heng opp nummererte poster fra 1 - 20. Avstanden til postene avhenger av speidernes alder og orienteringsferdigheter. Merk av postene på orienteringskartene, men ikke marker hvilket nummer som er hvor.

Del speiderne i små lag, 2 eller 3 på hvert lag er passe. Be speiderne om å skrive ned 6 tall mellom 1 og 20 på arket sitt. 

Når starten går skal speiderne forsøke å finne postene med numrene de har skrevet ned. Første laget til å finne alle sine numre vinner. Har de flaks må de kun innom 6 poster, har de uflaks må de innom alle 20 for å vinne.

 

UTSTYR

  • Orienteringskart, 1 per lag 
  • Kompass, 1 per lag
  • 20 poster
  • Ark, 1 per lag
  • Tusjer, 1 per lag