BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Ta fram det tomme arket med fugledeler først. Se om dere klarer å plassere noen av delene riktig.
 2. Gå gjennom alle kroppsdelene i fellesskap. 
 3. Prøv på nytt å plassere alle kroppsdelene riktig. 
 4. Gå gjennom fasiten. Klarte dere alle? 
 5. Finn frem nye, tomme ark, og del dere inn i lag.
 6. Legg de tomme arkene et stykke unna. 
 7. Nå skal dere fylle ut arkene som en stafett. En fra hvert lag løper frem og skriver inn en kroppsdel. 
 8. Når personen kommer tilbake, løper en ny person frem og fyller inn en ny kroppsdel. 
 9. Dersom noen gjør feil, må dere vente til alle delene er fylt ut, før dere kan bruke en tur på å endre et ord. 
 10. Det første laget som har alle kroppsdelene riktig, vinner.
   

TIPS: Dere kan gjøre oppgaven litt vanskeligere ved å printe ut bilder av ekte fugler og se om dere klarer å plassere kroppsdelene riktig.