BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Print ut kodenøkkel og kodeoppgaver eller lag egne oppgaver. Ferdige oppgaver ligger under ressurser lenger nede på siden.
  2. Del ut noe å skrive med og noe å skrive på til alle speiderne eller patruljene. Dere kan løse kodene én og én eller i grupper.
  3. Etter å ha løst oppgavene kan speiderne lage nye koder og bytte oppgaver mellom seg.
     

TIPS: Hvis dere vil gjøre kodeknekkingen vanskeligere, kan dere la være å si hvilken kode som er brukt og ikke dele ut kodenøkkelen. Det kan være ekstra utforrende å lage oppgaver med ulike koder. 

ROT13-kodenøkkel

ROT13 er en forskyvningskode. Alle bokstavene er flyttet 13 plasser frem. Æ, Ø og Å skal ikke være med. Da blir vi sittende med 26 bokstaver noe som gjør at A blir N, mens N blir A osv

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

UTSTYR

  • Noe å skrive med
  • Noe å skrive på
  • Eventuelt tilgang til ROT13-kodenøkkel
  • Eventuelt utskrift av ROT13-kodeoppgaver