Gå gjennom alle kroppsdelene med patruljen. Ta gjerne frem det tomme arket først og prøv å se om speiderne klarer å plassere dem på egenhånd. Deretter kan dere gå gjennom fasiten. Print gjerne ut bilder av ekte fugler og se om dere kan kjenne igjen de ulike delene av fuglen. Se på snl.no/fugl for forklaring av de ulike kroppsdelene.

For å terpe og gå gjennom det dere har lært, kan dere velge å gå gjennom kroppsdelene som en stafett. Del da patruljen inn i lag, legg oppgavearket i en ende av rommet og patruljen i den andre. La en og en løpe frem og skrive på en og en kroppsdel. Om dere gjør feil endrer dere det når alle kroppsdelene er ført inn, og første laget vinner.

Hvis dere dissekerer en fugl, eller er med på ringmerking, prøv å se etter kroppsdelene på den virkelige fuglen. Det er lettere å lære hvis dere har sett og holdt på det!