Kloden vår er delt: det er stor forskjell mellom fattige og rike. Noe av forklaringen på hvorfor det er sånn finnes i verdens  handelssystem. Handelsspillet er laget for å illustrere dette.

Denne aktiviteten tilfredsstiller det obligatoriske krav 2 eller det valgfrie krav 3 i Stop Poverty merket for  vandrere. Og tilfredsstiller et valgfritt krav i Stop Poverty merket for rovere. 

Denne aktiviteten tilfredsstiller et valgfritt krav i Stop Poverty merket for  rovere.

Spillet består av en powerpoint presentasjon og en veileder for gjennomføring. Dette finner dere under ressurser på denne siden, eller på https://handelsspillet.no/

 

Spillet i korte trekk:

  1. Deltakerne blir delt i grupper som som representerer ulike land. Det finnes tre typer land: A-land (rike), B-land (mellominntektsland), C-land (fattigere land).
  2. Målet for landene er å produsere produkter og selge dem til banken for å tjene penger.
  3. Landene får utdelt ulik mengde teknologi og ulik mengde råvarer basert på landets velstand. De må dermed handle med hverandre for å lage produkter.
  4. De rike landene har best tilgang til teknologi som gjør at de kan lage de mest avanserte (og dyre) produktene, mens de fattige landene har mest råvarer.
  5. Spillets leder avslutter spillet på et passende tidspunkt (beregnes utifra tiden man har til rådighet, men man trenger 30-45 minutter spilltid før diskusjon) Landet som har tjent mest penger når spillets leder avslutter spillet vinner.
  6. Etter spillet er avsluttet leder spilleder en samtale hvor deltakerne reflekterer over det de har opplevd.

 

Dersom dere ønsker å ha med diskusjon av klima- og miljøutfordringer, kan dere gjennomføret spillet med Klimautvidelse (side 7 i veiledningen)

 

 

UTSTYR