BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

Har du noen gang fundert over hvor mye den lokale bananbonden tjener på sine bananer? Hvor mye av det du betaler for bananen går til butikken, transporten og alle de andre aktørene som er involvert i å frakte bananen til Norge? På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre en aktivitet for å lære mer om fordeling av ressurser. Denne leken passer som aktivitet til "Stop poverty"-merket for vandrere.

SLIK GJØR DU

 1. Start med å dele inn i fem grupper.
 2. Gi hver gruppe en rolle. 
 3. Les introduksjonen høyt.
 4. Tegn en stor banan på en tavle eller på et stort ark og fortell at den koster 6 kroner å kjøpe på butikken.
 5. Del bananen opp i fem deler.
 6. Hver gruppe skal nå bli enige om hvor stor del av beløpet de mener burde gå til dem. Her må gruppene tenke på for hva rollen deres krever av arbeidsinnsats, hva slags arbeid det er snakk om, og hvilke utgifter de har.
 7. Når gruppene er enige deler de beslutningene med de andre og alle beløpene skrives opp inni bananen.
 8. Hvis det totale beløpet er mer enn 6 kr må gruppene forhandle mer hverandre til den totale summen blir 6 kr. Når de har blitt enige tegnes bananen opp med beløpene.
 9. På en tegning ved siden av den fordelingen til gruppene, tegnes en banan med fordelingen sånn den faktisk er. (Import/Shipping 1 krone og 32 øre, Grossist 1 krone og 98 øre, Selger 2 kroner , Banandyrker 1,8 øre, CRBDC 4,2 øre)
 10. Snakk til slutt om fordelingen ble rettferdig for alle fem parter. Hvis ikke, hvordan kan man få en mer rettferdig fordeling?
   

INTRODUKSJON
 

Har du noen gang fundert over hvor mye den lokale bananbonden tjener på sine bananer? Hvor mye av det du betaler for bananen går til butikken, transporten og alle de andre aktørene som er involvert i å frakte bananen til Norge?

ROLLER
 

1. Import, shipping og pakkevirksomhet.
Ditt firma transporterer kasser med bananer i kjølecontainere på et skip. Turen fra Costa Rica til England tar ca. 6 dager. Når bananene ankommer Norge sørger du for transport, forsikring, og at reglene for skatt og toll overholdes. Bananene modnes nå og blir pakket på din fabrikk. For at bananene skal bli perfekt modnet må de oppbevares i et spesielt temperaturtilpasset rom i en uke. Etterpå blir de sortert i forhold til størrelse før de blir kjørt til matbutikkene. Andre blir pakket i kasser og sendt til en grossist.

2. Banandyrker
Du er en liten bonde som dyrker bananer. Etter plantingen tar det 9 mnd. før bananklasene er klare til å bli skåret ned. I løpet av disse mnd. må du beskytte dem mot været, skadedyr og sykdommer. For å gjøre dette må du dekke klasene med tykk plastikk som du selv betaler for. Du må også kjøpe gjødsel og sprøytemidler mot insekter. Når bananene er klare skjærer du dem ned med en stor machete (kniv) og pakker dem i kasser. Herfra kjøres de til havna med bilen din.

3. Costa Rica Banana Development Company (CRBDC)
Du er et nytt firma, hvor halvdelen av firmaet eies av regjeringen på Costa Rica, og den andre halvdelen av foreningen for banandyrkere på Costa Rica. Du er den viktigste linken mellom bøndene og den vestlige verden. Du arbeider for å få en så god pris som mulig for bøndenes bananer. Du kjøper inn store partier med gjødsel, plastikkstykker og sprøytemidler som bøndene kan kjøpe fra deg. Du tilbyr råd om banandyrking og kan hjelpe til med forsikring.
 

4. Grossist
Du mottar kasser med modne bananer fra pakkevirksomheten og selger dem videre til matbutikker.

5. Selger
Du selger modne bananer i din butikk. Du må selge dem raskt før de blir overmodne og brune.


 

 

UTSTYR

 • Et stort ark eller en tavle
 • Skrivesaker
 • Banan