Informasjon om priser er hentet fra framtiden.no.

Vis fram en t-skjorte og fortell at den koster 150kr. Fortell at det er mange aktører som er involverte før du har t-skjorta i dine hender. Del inn deltakerne i fem grupper:

1. tekstilarbeideren "Vinita" som syr t-skjorta

2. "Tara Factory" hvor t-skjorta lages

3. firmaet "Benzin" som er ansvarlig for transport

4. kleskjeden "Bennis og Haurits"

5. selve butikken som selges t-skjorta

Del ut lapper til hver gruppe hvor det står hvilken aktør de er og hva de har ansvaret for under produksjonen.

Nå skal gruppene fundere på hvor stor del av de 150kr de bør ha. Husk å nevne at 30kr er allerede satt av til moms.  Alle gruppene legger fram sine ønsker. Skriv opp ønskene på en liste. Regn sammen og se om sluttsummen blir 120. Dersom beløpet overstiger dette må gruppene forhandle med hverandre til de har fått riktig pris.

Når de har klart oppgaven kan du lese opp hva de ulike aktørene faktisk får.

Faktiske kostnader:

Lønn til tekstilarbeideren: 0,90,-

Mellomledd: 6,-

Materialkostnader: 18,-

Fabrikk-kostnader: 1,35,-

Fabrikk i India: 6,-

Transport: 12,-

Moms: 30,-

Kleskjeden: 18,-

Butikk: 57,-

Diskuter hvordan virkeligheten stemte overens med de ulike gruppenes forslag. Var fordelingen slik dere trodde? Er fordelingen rettferdig? Hvis den ikke er det, hva bør endres?

 

UTSTYR

En t-skjorte, penn og papir, lapper med navn og ansvarsområde til de ulike aktørene.