BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Del inn i fem grupper.
 2. Vis fram en t-skjorte og fortell at den koster 150 kroner. Og at det er mange som har vært involverte før den havnet i dine hender.
 3. Hver gruppe skal være en aktør involvert i produsjon, transport og salg av t-skjorten. Fordel roller til gruppene.
 4. Be gruppene diskutere hvor mye av de 150 kronene de tror går til deres rolle. Og hvor mye som bør gå til dem. 
 5. Når alle gruppene er klare skriver dere opp og regner ut om det blir mer eller mindre enn 150 kroner. 
 6. Fortell de faktiske kostnadene og fordelingene. Diskuter om dette er rettferdig. 
   

ROLLER

 1. Vinita, teksilarbeidet som syr t-skjorta.
 2. Tara Factory, fabrikken hvor t-skjorta blir produsert.
 3. Benzin, firmaet som transporterer t-skjorta til Norge. 
 4. Bennis og Haurits, kleskjeden som tilbyr t-skjorta. 
 5. Bennis og Haurits Skjold, selve klesbutikken som selger t-skjorta.
   

FAKTISKE KOSTNADER

 • Lønn til tekstilarbeideren: 0,90 kr
 • Materialkostnader: 24 kr
 • Fabrikken: 8,1 kr
 • Transport: 12 kr
 • Moms: 30 kr
 • Kleskjeden: 18 kr
 • Butikk: 57 kr
   

UTSTYR

 • En t-skjorte
 • penn og papir
 • lapper med navn og ansvarsområde til de ulike rollene