Beskrivelse av leken:

Legg endel gjenstander på bordet. Speiderne får se på dem i 30 sek. De dekkes så over og speiderne skriver ned det de så. Hvem husker flest?

Hvis det er lag kan man la deltagerne snakke sammen mens de ser på. De som er smarte deler tingene mellom seg og da blir det mye enklere. Hvis alle lagene har skjønt at det er lurt blir det fort slik at alle lagene klarer alt. Da kan man øke antall ting eller like enkelt si at de ikke får snakke sammen (eller peke) mens de ser på.

Når de skal liste opp det som finnes får de selvfølgelig diskutere.

For yngre speidere er det bedre at de sier hva de så enn at det skal skrives opp.

Man kan også la en og en speider utføre oppgaven hvis det ikke er for mange.

Nedenfor finner du et ark med flere tips til varianter av Kimslek.

UTSTYR

  • Gjenstander som skal huskes.
  • Håndkle eller annet til å dekke over gjenstandene.
  • Noe du kan ta tiden med.
  • Skrivesaker hvis speiderne skal skrive opp det de så