Del inn i seks grupper. Hver gruppe får en bokstav:

I – e – r – z – t – f

På gitt signal, for eksempel hvis leirbålsleder sier "prosit!" så roper hver gruppe ut sin bokstav. Dette høres ut som et kjempenys.

Veldig fin å ha som underholdning mellom leirbålsinnslag.