BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

Tekst skrevet i koder er vanskelige å lese for de som ikke kjenner til systemet. Det gjør at man kan sende beskjeder med hemmelig innhold uten at det gjør noe om den havner hos noen som ikke skal vite hva det står.  Koder har vært brukt i alle tider, forskyvningskoder har faktisk navn etter Julius Cæsar, cæsarsciffer, fordi han brukte det med skift på tre steg for å sende militære beskjeder. Kodetypen har senere blitt brukt av forelskede par som sendte meldinger til hverandre i The Times og av den russiske arme i 1915. I dag brukes den i kodesystemet ROT13 (rotate by 13 places) som blant annet brukes i geocaching. Her finner dere forslag til ulike typer koder. 
 

FORSYVNINGSKODE

Dere kan følge instruksjonen på forskyvningskodearket, men dere kan også legge stripene opp ned slik at A = Å eller at A = 29.

Eksempel:

Vær beredt = YAU EHUGW

eller

Vær beredt = 22-27-18 2-5-18-5-4-20

Denne kan også forskyves slik at det blir vanskeligere å løse den.

Vær beredt = 20-25-16 29-3-16-3-2
 

HOPP-OVER-KODE

En annen måte er å sette inn en bokstav mellom hver av de andre bokstavene eller erstatte alle vokaler med samme bokstav. Skriv en fritt valgt bokstav, eller en og en bokstav fra alfabetet, eller 2-3 forskjellige bokstaver – alt etter hvor vanskelig det skal være, mellom de bokstavene som gjelder.

Eksempel:

Vær beredt = VAÆBRC BDEERFEGDHTI
 

BAKLENGSKODE

Skriv hele teksten baklengs.

Eksempel:

Vær beredt = Tdereb ræv
 

SPEILKODE

Speilvendt skrift. En enkel måte for å lage en hemmelig kode er å skrive teksten speilvendt. For å løse en kode som er skrevet med speilvendt skrift, kan du holde teksten foran et speil. Da vil bokstavene stå riktig på arket i speilet. Prøv selv. 
 

SPEID-KODE

Koden tar utgangspunkt i et rutenett der ordet "speid" er skrevet med små bokstaver på oversiden av nettet og store bokstaver nedover på venstre side utenfor nettet. Alfabetet, med unntak av bokstavene Q, W, X og Z fylles inn i rutenettet. Koden lages ved at hver bokstav skrives med bokstavens kolonnerubrikk fulgt av bokstavens radrubrikk, slik at for eksempel A skrives Ss, og E skrives Sd. Se kodenøkkel for speid-kode under ressurser.
 

BOLKKODE

Begyn øverst til venstre på et ark. Skriv de fire første bokstavene i setningen du skal kode fra venstre mot høyre. De neste fire bokstavene skriver du under, men denne gangen fra høyre mot venstre. Fortsett slik nevoder arket, fire bokstaver på hver linje, annenhver gang fra venstre og høyre. Dersom setningen ikke går opp i fire settes X på de ledige plassene til slutt.

Nå har du laget nøkkelen på din egen kode. For å skrive ned koden du skal sende, starter du øverst til venstre og går nedover i den venstre kolonnen. Disse bokstavene danner første ord i koden du skriver. Begynn på toppen igjen, denne gangen på øverste bokstav nummer to fra venstre. Beveg deg nedover i kolonnen. Disse bokstavene danner andre ord i koden du skriver. Gjør det samme med tredje og fjerde kolonne. 

Før å løse koden må man altså sette plassere bokstavene i hvert ord horisontalt, så finne riktig rekkefølge å plassere ordene i slik at de danner er rutenett og til slutt lese setningen som starter annenhver gang fra venstre og høyre. Se kodeoppsett for bolkkode under ressurser.
 

KODER I BØKER

Koder i bøker kan lages på flere måter. Finn ut hvordan her.
 

TIPS!

Synes du dette hørtes komplisert ut?
Ta for deg en kode av gangen. Last ned ressursen på denne siden og studer den - da blir det enklere.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTSTYR

  • Papir og blyant til alle lagene/speiderne
  • Oppgavesett
  • Kodenøkkel