Tekst skrevet i koder er vanskelige å lese for de som ikke kjenner til systemet. Det gjør at man kan sende beskjeder med hemmelig innhold uten at det gjør noe om den havner hos noen som ikke skal vite hva det står. 

Koder har vært brukt i alle tider, forskyvningskoder har faktisk navn etter Julius Cæsar, cæsarsciffer, fordi han brukte det med skift på tre steg for å sende militære beskjeder. Kodetypen har senere blitt brukt av forelskede par som sendte meldinger til hverandre i The Times og av den russiske arme i 1915. I dag brukes den i kodesystemet ROT13 (rotate by 13 places) som blant annet brukes i geocaching. 

Koder kan lages på mange måter. Dere kan følge instruksjonen på forskyvningskodearket, men dere kan også legge stripene opp ned slik at A = Å eller at A = 29.

Eks:

Vær beredt

YAU EHUGW
eller

Eks:

Vær beredt

22-27-18 2-5-18-5-4-20

Denne kan også forskyves slik at det blir vanskeligere å løse den.
Eks:

20-25-16 29-3-16-3-2-

En annen måte er å sette inn en bokstav mellom hver av de andre bokstavene eller erstatte alle vokaler med samme bokstav.
Skriv en fritt valgt bokstav, eller en og en bokstav fra alfabetet, eller 2-3 forskjellige bokstaver – alt etter hvor vanskelig det skal være, mellom de bokstavene som gjelder.

Eks:

Vær beredt

VAÆBRC BDEERFEGDHTI

Baklengs kode:

Skriv hele teksten baklengs.

Eks:

Vær beredt

Tdereb ræv

Hvis koden skal kunne løses av speidere som ikke har så mye erfaring med å løse koder er det lurt å legge inn ordet "i" (Du finner skatten i rommet...) eller "å" (Dere må begynne å gå...) På den måten kan speiderne forsøke om ordet med kun en bokstav er å eller i og på den måten finne løsningen.

Speilkode:

Speilvendt skrift. En enkel måte for å lage en hemmelig kode er å skrive teksten speilvendt. For å løse en kode som er skrevet med speilvendt skrift, kan du holde teksten foran et speil. Da vil bokstavene stå riktig på arket i speilet. Prøv selv. 

Her finner dere ark til å skrive ut både med kodeknekker, kodelager og forslag til koder.

Husk blyant og papir til hver deltager/patrulje.

Utstyr


Papir og blyant til alle lagene/speiderne

Oppgavesett