BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Finn ut hvilke koder dere vil løse. Dere finner mange ulike koder i denne ressursen.
  2. Del ut penn og papir til hver speider eller lag.
  3. Del ut oppgaver eller be speiderne om å lage egne koder.
  4. Bytt koder og løs flere oppgaver.
     

TIPS: Dere kan gjøre det enklere eller vanskeligere å løse kodene. Jo mer informasjon speiderne får om kodene, for eksempel hvilken kode det er og hvordan den skal løses, jo lettere blir det å løse dem. Det blir aller vanskeligst hvis dere bare deler ut ferdige koder uten mer informasjon. 
 

UTSTYR

  • Papir og blyant til alle lagene eller speiderne
  • Oppgavesett
  • Kodenøkkel