Koder kan lages på mange måter. Dere kan følge instruksjonen på forskyvningskodearket, men dere kan også legge stripene opp ned slik at A = Å eller at A = 29.

Eks:

Vær beredt

YAU EHUGW
eller

Eks:

Vær beredt

22-27-18 2-5-18-5-4-20

Denne kan også forskyves slik at det blir vanskeligere å løse den.
Eks:

20-25-16 29-3-16-3-2-

En annen måte er å sette inn en bokstav mellom hver av de andre bokstavene eller erstatte alle vokaler med samme bokstav.
Skriv en fritt valgt bokstav, eller en og en bokstav fra alfabetet, eller 2-3 forskjellige bokstaver – alt etter hvor vanskelig det skal være, mellom de bokstavene som gjelder.

Eks:

Vær beredt

VAÆBRC BDEERFEGDHTI

Baklengs kode:

Skriv hele teksten baklengs.

Eks:

Vær beredt

Tdereb ræv

Hvis koden skal kunne løses av speidere som ikke har så mye erfaring med å løse koder er det lurt å legge inn ordet "i" (Du finner skatten i rommet...) eller "å" (Dere må begynne å gå...) På den måten kan speiderne forsøke om ordet med kun en bokstav er å eller i og på den måten finne løsningen.

Speilkode:

Speilvendt skrift. En enkel måte for å lage en hemmelig kode er å skrive teksten speilvendt. For å løse en kode som er skrevet med speilvendt skrift, kan du holde teksten foran et speil. Da vil bokstavene stå riktig på arket i speilet. Prøv selv. 

Her finner dere ark til å skrive ut både med kodeknekker, kodelager og forslag til koder.

Husk blyant og papir til hver deltager/patrulje.

Utstyr


Papir og blyant til alle lagene/speiderne

Oppgavesett