BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

Denne aktiviteten kan brukes som en del av aktivitetsmerket 'Kroppen og bevegelse' for oppdagere og stifinnere. Aktiviteten kan gjøres på ulike måter. 

SLIK GJØR DU

Gjennomføring 1 - gruppe

 1. Del speiderne opp i patruljer eller grupper.
 2. Del ut et oppgaveark og noe å skrive med til alle gruppene
 3. La gruppene fylle inn så mange kroppsdeler de klarer. 
 4. Ta en felles gjennomgang, var det noen som var vanskeligere enn andre?

Gjennomføring 2 - felles

 1. Samle alle speiderne stående i en ring.
 2. Forklar reglene til "kongen befaler". Bestem på forhånd om de som gjør feil ryker ut eller ikke.
 3. Lek kongen befaler, der lederen er "kongen" og jobb dere gjennom kroppsdelene.
  • "Kongen befaler at alle skal ta på magen"
  • "Kongen befaler at alle skal ta på leggen"
 4. Legg gjerne inn andre "befalinger" mellom kroppsdelene mens dere leker.
  • "Kongen befaler at alle skal stå på ett bein"
  • "Kongen befaler at alle skal legge seg ned på ryggen"
  • "Kongen befaler at de som har svarte sokker på føttene seg må sette seg ned på bakken"

Illustrasjon av en kropp med piler til de ulike kroppsdelene.

NB: Før dere leker kongen befaler kan det være lurt å gå gjennom (noan av) kroppsdelene. Det er ikke sikkert at alle vet forskjellen på for eksempel 'fot' og 'bein' eller 'overarm' og 'underarm'.

UTSTYR

Til gruppeaktiviteten:

 • Utskrift av oppgaveark
 • Noe å skrive med