Obligatoriske krav:

  1. Vite litt om blodsystemet og hjertet.
  2. Måle din egen puls både når du er rolig og etter en økt med mye fysisk aktivitet.
  3. Vite hvilke sanser vi har og teste de forskjellige sansene  (syn, hørsel, lukt, smak, følelse).

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

  • Være med på lukte-kim.
  • Være med på smaks-kim.
  • Bli ledet med bind for øynene.
  • Prøve å forstå hva som blir sagt når du ikke hører.
  • Være med på føle-kim: Kjenne på varme og kalde ting, spisse, myke osv.
  • Delta i stafett hvor du bruker hele kroppen.
  • Lage en matrett med fem forskjellige ingredienser og kjenne om du smaker de ulike ingrediensene når man spiser.

Møteforslag til aktivitesmerket finner du her.

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken