Sett opp 10 flasker (store eller små) som bowlingkjegler. Hvis det er vanskelig å få de til å stå kan det være lurt å fylle de med litt vann – men ikke for mye, da blir det vanskelig å velte de etterpå.

Marker en strek der speideren skal stå og legg klar livlinen ved siden av.

Hver speider får 2 kast.

Det er om å gjøre å velte flest mulig kjegler (flasker).

Etter to kast settes alle kjeglene opp igjen og det er neste person sin tur.

UTSTYR

  • 10 flasker
  • Livline