Lokal mat
Lokal mat selges gjerne direkte fra de(n) som produserer den. Det har flere fortrinn fremfor mat som importeres. Lokal mat er kortreist mat. Det vil si at det er kort avstand fra der maten er produsert til der maten spises. Da sparer man klimaet for miljøutslipp i forbindelse med transport av maten. De som selges lokal mat har god kjennskap til hele produksjonsprosessen. Man kan få vite hvordan maten er produsert, og ofte er produktene av høy kvalitet.

denne siden kan dere søke opp hva som produseres i deres nærområde.

Aktivitet

Søk opp hva som produseres i deres nærområde og hvor det er å få kjøpt. Kjøp inn lokale råvarer og bruk det til å lage et smakfult, kortreist måltid på bål.

Utstyr
Lokale råvarer, utstyr til å lage bål og utstyr til å lage mat.

Fra råvare til produkt
Det skjer mye med maten før vi kan kjøpe den i butikken. Råvarene foredles og pakkes før de sendes til butikkene der vi kan kjøpe dem. Korn males og melet brukes til å bake brød. Dyrene slaktes og delene gjøres om til kjøttdeig, fileter og pølser. Grønnsaker, frukt og bær renses og vaskes, og noe kuttes og pakkes i plast. Fisk sløyes og blir til fileter, fiskekaker og fiskepinner. Kyr melkes og melken blir til ost og yoghurt.

Aktivitet

Snakk med speiderne: Hva vet de om matproduksjon fra før? Vet de hva lokalt produsert mat er? Har de spist det? Kjenner de noen som produserer mat? Hva skjer med kornet, dyrene, grønnsakene og fisken før den havner i butikken? (Hva speiderne vet om dette vil antagelig være veldig stedsavhengig, speidere med mye kunnskap kan få mer inngående spørsmål enn de med lite kunnskap på området.) Her finner du videoer om veien fra råvare til produkt:

Se en eller flere av videoene. Etterpå tegner speiderne sitt eget bilde av prosessen til et av produktene. Bildene kan dere henge opp i speiderlokalet.

Kjenner dere noen som produserer mat? For eksempel en bonde, en jeger eller en fisker. Spør om vedkommende kan komme og fortelle om matproduksjon.

Utstyr

Noe å vise filmen(e) på, ark, blyanter og fargeblyanter.