BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Gå sammen to og to i hver deres robåt, eller bytt på å være to og to i en robåt. 
 2. Gå gjennom sjøvettreglene før dere går oppi båtene.
 3. Snakk sammen om hvilke forhold dere må tenke på og ta hensyn til når dere skal ut og ro. Snakk for eksempel om værforhold, båttrafikk og hva dere må tenke på hvis noen faller ut av båten. 
 4. Øv på å plassere dere riktig i båten og på de ulike måtene å bruke årene på (fremdriftstak, skåte, svinge og snu).
 5. Prøv å holde relativt stø kurs når dere ror. Den som sitter og kan se fremover, kan hjelpe til med å korrigere kursen.
 6. Sitt ved siden av hverandre på toften med en åre hver. Prøv å ro sammen. Er det vanskeligere eller enklere enn å ro alene?
 7. Øv på å legge til og fortøye båten. 
   

TIPS: Etter å ha øvd litt, kan dere ha en rokonkurranse eller bruke reglene til kanosisten eller nappe kano-hale og overføre lekene til robåter. Hvis dere har med skiftetøy, kan dere også øve på å komme opp i båten fra vannet. Husk å bruke flytevest. Her kan dere lese mer om det å ro i robåt
 

UTSTYR

 • Flytevester
 • Robåt
 • Årer