Dette postløpet kan gjennomføres som konkurranse mellom de ulike patruljene i troppen, eller på en tur eller leir hvor det er flere patruljer til stede. Ikke alle postene trenger ikke å være bemannede.

Post 1. Vann

Rent vann er noe av det mest dyrbare vi har. Rent vann er spesielt viktig for barn ettersom de er mer sårbare for infeksjoner i luftveiene og i magen enn voksne. Altfor mange barn dør hvert år fordi de har vært i kontakt med og fått i seg skittent vann.

Dere er på Sri Lanka. I en landsby dere besøker blir dere spurt om å gå med de lokale guttene til brønnen for å hente vann. Når dere kommer til brønnen oppdager PFen at dere ikke har noe å bære vannet i. Heldigvis har ASSen noen hvite ark i sekken. Dere skal transportere vannet fra den ene bøtta til den andre på kortest mulig tid. Eneste hjelpemiddel er utdelte ark. Det skal trekkes poeng hvis det søles mye. Vann er dyrebart!

Post 2. Barns rettigheter

Alle barn i verden burde ha de samme rettighetene. Det er dessverre ikke tilfellet. Noen barn vokser opp i flyktningleirer uten offentlig styring, mens vi vokser opp i eget hus eller leilighet med en godt utbygd velferdsstat. UNICEF har skrevet ned hva de mener er barns rettigheter i noe de kaller 'Barnekonvensjonen'. Hva mener dere barn og unge har krav på? Skriv ned en liste og ta med til mål.

Post 3. Krigens ofre

I mange av de fattigste landene i verden er det, eller har det vært krig. I disse krigene har det blitt plassert ut miner, og selv om krigen er over ligger minene der og er farlige, og mange ganger dødelige, i flere år etterpå. Barn springer ofte de mye rundt når de leker, sanker ved eller gjeter husdyr. Derfor er de også ofte ofre for miner. Derfor er det mange barn i verden i dag som har mistet beina sine. En i patruljen skal ved hjelp av gullstol/ kongestol bæres fra et punkt til et annet (avstand ca 25 m) ved hjelp av to av de andre. Deretter skal man rullere, en ny skal bæres og den som ble båret sist skal være med å bære. Dette gjør man til alle har blitt båret en gang og alle har båret to ganger.

Post 4. Hvem er min neste?

Hva sier speiderloven og speiderløftet om å hjelpe andre? Jesus sa at det var viktig å hjelpe andre, og gå med dem i deres problemer og gleder. Slå opp i Bibelen og les følgende steder: Gal 6.2, Luk 3.11 , Luk 6.38, Matt 7.12. 

Post 5. Legedekning i verden

I mange land er det nesten umulig å få tak i lege hvis du er syk eller skadet. Nå skal dere kaste livline mot et mål og se om dere treffer. Målet symboliserer sjansen til å få tak i lege. En i patruljen er Tyskland og en annen er Etiopia. Tyskland får stå tre meter fra mål og kaste, mens Etiopia må stå 12 meter unna.

Post 6. Landbruket

En stor bøtte er full av jord. Patruljemedlemmene fordeler seg på Tyskland, Brasil, og Etiopia. Tyskland får to store spader. Brasil får en vanlig spade og en lekespade, og Etiopia får to spiseskjeer. Alle starter på likt å grave jord fra den store bøtten over i sin egen bøtte. Hvem har mest og minst jord i sin bøtte når den store bøtten er tom? Symbolikken i dette er forskjellene i jordbruket i det ulike landene og fordelingen av ressursene på jorden. Den store bøtten med jord representerer jordkloden og ressursene på den. I Tyskland har de masse store maskiner i landbruket, og kan produsere masse på kort tid. Brasil er i utvikling, men har ikke kommet så langt som Tyskland. I tillegg er det store forskjeller mellom fattige og rike. I Etiopia drives landbruket fortsatt mest uten maskiner.  

UTSTYR

  • 1 bøtte med vann
  • 4 tomme bøtter
  • 1 stor bøtte med jord
  • Ark
  • Penn og papir
  • Bibel eller utskrift av bibelversene fra post 4
  • Livline
  • 3 jordspader
  • 1 lekespade
  • 2 spiseskjeer