Stilling:
Sitt midt på toften, ikke for langt inn. Ryggen en alltid mot baugen når vi ror. Føttene plasseres i bunn av båten. Har speiderne lange nok ben bør vinkelen i kneet være større enn 90 grader, men det er viktigere med godt fotfeste da mye av kraften i rotakene kommer fra bena.
Årene holdes i håndtaket med tomlene vendt inn og ned. Hendene er plassert ganske nær hverandre, omtrent rett over knærne. For å få plassert årene riktig sted uten å miste de i vannet, kan det være lurt å plassere den ene i åregaffelen og holde denne fast ved å legge motsatt ben over håndtaket mens man plasserer den andre. 

Åretak:
Fremdrift: Start med årene rett over knærne, årebladene peker loddrett ned mot vannet. Løft hendene opp slik at årene stikkes ned i vannet og trekk de helt inn mot magen. Trykk hendene ned i fanget slik at årebladene kommer opp av vannet igjen og skyv nedover langs lårene. Kraften legges i begynnelsen av taket. Jo likere man klarer å bevege armene jo rettere går båten fremover. Spenn fra med bena i bunn av båten og len ryggen bakover for hvert tak for mer kraft. Årene skal ikke stikkes dypt eller løftes høyt over vannet.
For de som har øvd litt: Vri håndleddene bakover når årene er over vann for å gjøre årebladene vannrette og minske luftmotstanden. Vri frem igjen rett før årene stikkes i vannet på nytt.
For å holde stø kurs, bruk et punkt på land i den retningen du ser til å navigere etter. Dette krever en del trening.
Skåte: Å skåte er å ro bakover, altså i ansiktsretning. Gjør fremdriftstaket motsatt vei, altså løft armene når de er inntil magen for å skyve åren ned i vannet, skyv armene fremover og trekk dem ned mot kneet for å få dem opp av vannet igjen. La armene skli langs låret mot magen. Dette er ikke en effektiv fremdriftsmåte i robåt, men kan være fint å bruke når man skal inn til land.
Svinge og snu: Skal du endre kurs bare litt gjør du fremdriftstak med kun én arm, hold den andre åren i vannet. Båten vil gå til motsatt side. Skal du endre kurs mye eller snu 360 grader gjør du fremdriftstak med den ene armen og skåtetak med den andre. Båten vil snu rundt uten fremdrift. Er det mye vind eller driv i vannet må man oftere gjøre dette for å holde rett kurs.

Praktisk øvelse

To og to i samme robåt. Husk flytevest. Gå gjennom sjøvettreglene før dere går i båtene. Spør gjerne om speiderne kjenner til disse fra før eller om de vet hvordan en bør oppføre seg i båt.
Øv en om gangen på å plassere seg riktig i båten og på de ulike måtene å bruke årene på. Ha særlig vekt på vanlig fremdrift. Se om de klarer å holde relativt stø kurs når de ror. Den som sitter på ser fremover og kan hjelpe til med dette ved å gi beskjeder om kursen. 
Sitt ved siden av hverandre på toften med én åre hver. Prøv å ro sammen. Er det vanskeligere eller lettere enn å ro alene?
Når speiderne har øvd litt kan dere ha en rokonkurranse eller bruke reglene til kanosisten eller nappe kano-hale og leke det samme bare i robåter.

Komme seg opp i båten:
Det er alltid lurt å vite hva man skal gjøre dersom noen faller i vannet. Pass først på at ikke årene faller i vannet eller flyter vekk, legg dem ned i båten dersom det er tid til dette. Svøm til akterenden av båten. Om du prøve å komme opp i båten fra siden er det stor sjanse for at båten kantrer. Plasser hendene på ripa, la deg synke ned i vannet og spark kraftig fra med bena samtidig som du trekker deg rett opp med armene. Len deg frem over ripa når du har strake armer. Hvis det er noen i båten kan de ta tak bak på flytevesten og hjelpe til med å trekke deg opp i båten.
Hvis den i båten er sterk nok kan den løfte den i vannet opp i båten ved at personen i vannet ved at denne svømmer inntil akterenden av båten med ryggen til. Ta tak under personens armer og løft rett opp. Plasser rumpa til personen på ripa når denne er langt nok over vann.
Det er tungt å komme opp i en båt fra vannet. Dersom dere ikke klarer å komme opp i båten, kan den som er i båten kaste ut et tau til den som er i vannet og taue denne inn til land. 

Praktisk øvelse

Fortell speiderne hvordan man skal komme seg opp i båten igjen dersom man skulle falle i vannet. La speidere bytte på å hoppe i vannet fra båten og prøve å komme oppi igjen. Bruk flytevest og ha badevakter som følger med! Er det kjølig er det lurt å spare denne aktiviteten til slutt.

Legge til
Det viktigste når båten skal legges til er å ikke dunke hardt i bryggen da dette kan føre til skader på båten. Du kan legge til enten med baugen først, eller med siden av båten mot bryggen, såkalt "longside". Hold lav fart, og husk at båten vil ha fremdrift etter du har tatt siste rotak. Er dere to i båten kan den som ikke ror ta i mot i bryggen og gå i land med trossa. Er du alene må du ha nok fremdrift til at du selv kan legge fra deg årene og ta i mot før båten treffer bryggen.

Fortøye
Det mest sentrale med en fortøyning er at båten skal ligge trygt og ikke kunne slå mot hverken brygge, stein eller bunn uansett hvordan vinden dreier mens båten ligger fortøyd. Fortøyer du i sjøvann må du også huske på tidevannets påvirkning på fortøyningen, blir det lavere vann vil fortøyningen stramme seg, blir det høyere vann vil fortøyningen bli slakkere.
For å få til dette må båten være bundet både i baugen og i akterenden. Det er vanligst å fortøye baugen i land med trossa og akterenden enten i en bøye, et punkt på land eller en svang. Trossen kan knytes med dobbelt halvstikk, tauet i akterenden med pålestikk

Praktisk øvelse

Fortell speiderne hva som er viktig når man legger til og fortøyer en båt. La speiderne prøve selv.

Ting å ta hensyn til
I en liten robåt er det flere ting som kan påvirke sikkerheten, og det er lurt å ha tenkt gjennom dette og vite hva man skal tenke på når man skal ut og ro:
Vind og strøm: En liten båt drevet med håndkraft blir svært påvirket av vind og strøm. Motvind gjør at det er tungt å komme dit man skal, sidevind gjør at det er lett å drive av kurs og medvind gjør at det er lett å ro av sted, men kan være fryktelig langt hjem igjen. 
Båttrafikk: I utgangspunktet har motordrevne båter vikeplikt for robåter, men små båter kan være vanskelig å få øye på. Derfor er det lurt å se seg godt for å prøve å unngå å komme for tett på andre, større båter.
Sikt og vær: Regnvær og tåke gjør det vanskeligere å se andre båter. Derfor er det ekstra viktig å følge med når sikten er dårlig.

Praktisk øvelse

Spør speiderne om de vet om forhold de må tenke på når de skal ut og ro. Kommer de på noe selv? Snakk om værforhold og båttrafikk, kan de nå tenke hva de må tenke på når de skal ut i båt? 

UTSTYR

  • Flytevest
  • Robåt
  • Årer