ROT13 er en forskyvningskode.

Alle bokstavene er flyttet 13 plasser frem. Æ, Ø og Å skal ikke være med.
Da blir vi sittende med 26 bokstaver noe som gjør at A blir N, mens N blir A osv

Da trenger vi bare en liten kort "kodenøkkel". Den øverste er bare tatt med for at dere skal se at det blir slik. Dere klarer dere fint med den nederste siden bokstavene på en måte bare bytter plass.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M
                         
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Dere kan laste ned kodene på eget ark. Det finnes også et ark med tre koder speiderne kan forsøke å løse.