Alle har rett til å ytre sine meninger. En fin aktivitet er derfor å øve på å skrive et leserinnlegg. De fleste aviser, blader og nettsider har egne sider der leserne kan si sin mening om saker de er opptatt av. Det er ingen bestemte regler for hva et leserinnlegg skal inneholde, men her har vi har samlet noen gode tips.

Et leserinnlegg bør handle om én sak, og skal helst være en kort og konkret tekst. Teksten bør ha litt «trøkk», hvor man tar et tydelig standpunkt i saken som presenteres. Husk at dersom du omtaler noen andre, skal dette gjøres med respekt. 

Dere kan jobbe sammen i gruppa eller i patruljer med å skrive et innlegg om noe dere brenner for. Kanskje kan leserinnlegget publiseres på gruppas side eller sendes til det lokale mediehuset?

SLIK GJØR DU

 1. Begynn med å finne en sak du eller dere ønsker å skrive om i leserinnlegget.
 2. Bruk internett, bøker eller aviser for å lære mer om saken. Vær kildekritisk. Les Medietilsynets hefte om falske nyheter eller se flere videoer på NRK Super om kildekritikk.
 3. Når dere er klare for å begynne å skrive, kan dere følge malen under;
  1. Overskrift - Et innlegg bør ha en fengende overskrift som gir lyst til å lese videre. Overskriften kan være et spørsmål som du tar opp og svarer på i teksten. En annen mulighet er at du gjør klart hva du mener allerede i overskriften og deretter begrunner meningen din.  
  2. Innledning - Begynn innlegget ditt med å presentere saken for leseren. Dersom du svarer på et innlegg fra en annen person, må du vise til denne teksten. Du nevner kort hva den handler om, og skriver deretter hva du selv mener.
  3. Hoveddel - I et leserinnlegg er det ikke plass til å presentere alle sider ved en sak. Leserne venter dessuten at du tar stilling, så du bør konsentrere deg om argumenter som støtter opp under det du mener. Velg ut de to–tre punktene som du synes er viktigst. 
  4. Avslutning - Du kan avslutte et innlegg på flere måter. Hvis du har stilt et spørsmål i overskriften, bør du i avslutningen komme med svaret ditt. Ellers kan du for eksempel gjenta hva du mener om saken, du kan komme med en oppfordring til leserne eller du kan stille et spørsmål. Husk også at alle leserinnlegg må signeres avsenderen. 

UTSTYR

 • Internett, bøker eller aviser hvor dere kan finne argumenter og synspunkter (husk å være kildekritiske).
 • PC eller skrivesaker.
   

Foto: Håkon Kristoffersen