BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 
Det er ingen bestemte regler for hva et leserinnlegg eller debattinnlegg skal inneholde, men her har vi har samlet noen gode tips.

SLIK GJØR DU

 1. Finn en sak du synes er viktig og som du ønker å skrive om i leserinnlegget.
 2. Bruk internett, bøker eller aviser for å lære mer om saken. Vær kildekritisk. Les Medietilsynets hefte om falske nyheter eller se videoene på NRK Super om kildekritikk.
 3. Finn argumenter som bygger opp under meningen din. 
 4. Når du er klar til å begynne å skrive kan du følge malen under.
   

Mal, leserinnlegg

Overskrift - et leserinnlegg bør ha en fengende overskrift som gir folk lyst til å lese videre. Overskriften kan være et spørsmål som du tar opp og svarer på i teksten, den kan også si noe om hva du mener og som begrunner i teksten. Det kan være lurt å skrive en overskrift i starten, som kan hjelpe deg igang med skrivingen, for så å endre den til slutt når du vet hvordan teksten din har blitt. 

Innledning - Begynn innlegget ditt med å presentere saken for leseren. Si noe om temaet og hva du mener er galt, riktig eller hva som bør endres. Hvis du svarer på et innlegg fra en annen person, må du vise til innlegget i teksten din. Nevn kort hva teksten du svarer på handler om før du skriver hva du selv mener. Innledningen trenger ikke være mer enn et avsnitt. 

Hoveddel - Det er ikke plass til å presentere alle sider ved saken i leserinnlegget. Leserne forventer at du tar en stilling i saken. Derfor bør du konsentrere deg om argumenter som støtter opp under det du mener. Velg ut to-tre av de viktigste argumentene du fant da du leste deg opp på saken. Skriv gjerne et avsnitt eller to rundt hvert argument. 

Avslutning - Du kan avslutte innlegget på flere måter. Du kan gjenta hva du mener om saken, komme med en oppfordring til leserne eller du kan stille et retorisk spørsmål. Hvis du stilte et spørsmål i overskriften bør du komme med svaret ditt i avslutningen. Husk at alle leserinnlegg må signeres av avsenderen. 

Tips

 • Leserinlegget bør handle om én sak.
 • Teksten bør være kort og konkret. Ikke lenger enn en A4-side.
 • Teksten bør ha litt trøkk, den bør vise et tydelig standpunkt i saken som blir presentert. 
 • Husk at hvis du omtaler noen andre må du gjøre det med respekt. 
 • Altså, for å oppsummere, jeg mener altså og , er alle måter du kan starte avslutningen med. 
 • For å skape god flyt i teksten bør du variere måtene du starter setningene på, og bruke ulike bindeord.
 • Det kan være lurt å lese andre leserinnlegg i forkant for å hente inspirasjon, du finner noen eksempler under ressurser. 
 • De fleste aviser, blader og nettsider har egne sider der leserne kan si sin mening om saker de er opptatt av. Det er gøy om leserinnlegget ditt kan publiseres på gruppas nettside eller sendes til en lokal avis eller blad.
 • Få noen andre til å lese gjennom innlegget ditt før du sender det til noen som kan publisere det. De kan se etter skrivefeil og om du får frem det du mener. 
   

Toppbilde: Håkon Kristoffersen
 

UTSTYR

 • Internett, bøker eller aviser hvor du kan finne argumenter og synspunkter, husk å være kildekritisk.
 • PC eller skrivesaker.