Aktiviteten passer for 7-8 deltagere, er dere flere bør dere dele i grupper.

Deltagerne stiller seg i en ring med ansiktet ut av ringen. De holder hverandre i hendene og skal stå så langt fra hverandre som mulig uten at de må slippe taket. Alle lukker øynene.

En person står i midten av ringen. Denne skal ha øynene åpne. 

Personen i midten skal forsøke å bevege seg ut av ringen uten å bli oppdaget. Hvis noen i ringen tror de vet hvor personen i midten er gir de høy og tydelig beskjed: "X er ..."

Hvis personen i midten er blitt oppdaget må den starte på nytt, hvis personen i ringen tok feil kan den fortsette. 

Hvis det blir for lett å komme ut av ringen uten å bli oppdaget kan man gjøre aktiviteten mer utfordrende ved at to personer starter i midten, de må holde hverandre i hendene hele tiden, eller de som danner ringen kan stå litt tettere sammen.