BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. Denne aktiviteten passer for 7-8 deltakere. Hvis dere er flere, bør dere dele dere opp i grupper.

SLIK GJØR DU

  1. Still dere i en ring med ansiktet vendt ut av ringen og hold hverandre i hendene. 
  2. Strekk ringen ut sånn at dere står så langt fra hverandre som mulig uten at dere slipper taket i hverandres hender.
  3. En person stiller seg i midten av ringen med åpne øyne. Resten lukker øynene. 
  4. Personen i midten skal nå prøve å bevege seg ut av ringen uten å bli oppdaget.
  5. Hvis noen i ringen tror de ved hvor personen i midten er, gir de høy og tydelig beskjed "personen er...."
  6. Hvis personen i midten blir oppdaget, må hen starte på nytt. Hvis personen i ringen tok feil, kan personen i midten fortsette. 
     

TIPS: Hvis det blir for lett å komme seg ut av ringen uten å bli oppdaget, kan dere gjøre aktiviteten mer utfordrende ved at to personer starter i midten og må holde hverandre i hendene hele tiden, eller de som står i ringen kan stå tettere sammen. Bytt på hvem som er i midten av ringen.