BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Sett dere i en ring sånn at alle kan se hverandre.
  2. Den som leder leken har en pinne eller lignende i sin høyre hånd.
  3. Ledern av leken tegner på bakken mens hen sier "Sola er rund, øye, øye, nese munn, sola er rund".
  4. Etter å ha tegnet, sender lederen pinnen videre til den neste speideren i ringen. Nå skal hen gjøre det samme som lederen første gjorde. 
  5. Poenget med leken er at man skal motta pinnen med venstre hånd og deretter ta den i høyre hånd, for så å sende den videre. Hva som blir sagt eller tegnet spiller ingen rolle.
  6. Lederen av leken forteller hver deltaker om de gjor de det rett eller feil etter at de har tegnet. 
  7. Send pinnen videre og fortsett så lenge det er gøy eller til alle har forstått hva som er riktig.

TIPS: Mens noen sier "Sola er rund, øye, øye, nese munn, sola er rund" skal de tegne en rund sol, to prikker til øyne, en prikk til nese sånn at det blir et smilefjes. Det blir ekstra unaturlig å motta pinnen med venstre hånd dersom pinnen blir sendt med klokka. For å gjøre leken lettere, kan de som har skjønt det gjøre tydeligere bevegelser i det de sender eller mottar pinnen.

Sende saksa, en annen variant

En annen variant av leken er at speiderne sitter i ring på gulvet og sender en saks rundt. Den som leder leken setter seg med bena i kryss og sender saksen åpen som et kryss til neste speider. Neste speider skal sende saksen videre åpen eller lukket. Vedkommende får beskjed hvis det er rett eller galt, men saksen sendes uansett videre. Mange vil tro at det er saksen posisjon som har noe å si, men det som gjelder er hvordan man sitter med beina. Om de på en eller annen måte er krysset eller ikke.
 

UTSTYR

  • En lang pinne eller en saks