Start aktiviteten med å spørre speiderne hvorfor det er viktig sortere søppel. (Unngå at miljøgifter havner på avveie og skader mennesker, dyr eller natur og å redusere miljøbelastning av forbruk ved å gjenvinne, ombruke og utnytte energien i søppelet til for eksempel oppvarming.)

Del speiderne i patruljer. Still opp en søppelsorteringsstasjon for hver patrulje. Legg søppelposen ved siden av stasjonen. Én fra hver patrulje løper frem, velger en ting fra søppelposen, kaster denne på riktig sted, løper tilbake og sender ut neste på laget. Dersom en ikke vet hvor noe skal kan man velge å løpe tilbake uten å kaste noe i stedet for å risikere å kaste noe på feil sted. Når laget mener de er ferdig må en leder sjekke at alt er sortert på riktig sted. Er noe feilsortert legges det tilbake i posen, og laget må fortsette. Første lag som har sortert hele posen sin, og fått sorteringen godkjent av en leder, vinner. 

For de yngste speiderne holder det å sortere vanlig husholdningsavfall, mens eldre speidere gjerne kan sortere spesialavfall også. 

UTSTYR

  • Poser med søppel, 1 pose per patrulje. Det bør være det samme i posene
  • Sorteringsstasjon som tilsvarer slik søppel sorteres i deres kommune, 1 per patrulje