BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

 1. Hold opp høyre hånd.
 2. Innsiden av hånden skal peke fremover og de tre midterste fingrene strekkes ut.
 3. Tommelen legges over neglen til lillefingeren sånn at de danner en ring.
 4. Løft hånden opp til tinningen sånn at innsiden av hånden vender fremover.
 5. Når to speidere skal hilse på hverandre, gjør de speiderhilsen med høyre hånd, og hilser samtidig med venstre hånd. 
   

TIPS: Hvis dere vil, kan dere skrive ut Speiderhilsen uten tekst som ligger under ressurser lenger ned på siden. Da kan speiderne en og en eller i grupper, skrive på hver finger hva de symboliserer.

Hva betyr speiderhilsen?

De tre strake fingrene minner om de tre delene i speiderløftet: være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven. Ringen som tommelen og lillefingeren danner, skal symbolisere speiderfellesskapet som finnes over hele verden. 

Speidere hilser med venstre hånd fordi det er et tegn på vennskap. Tidligere bar soldater skjoldet sitt i venstre hånd. Å hilse med denne hånden symboliserer derfor at vi er venner og at vi ikke trenger å beskytte oss mot hverandre.

SLIK GJØR DU - Speiderhilseleken

 1. Still dere i en ring med en speider i midten.
 2. En leder teller til tre, og den som står i midten skal velge ut en i ringen som hen skal gjøre speiderhilsen til.
 3. Den i ringen som tror de blir sett på, gjør en speiderhilsen tilpake.
 4. Hvis det er riktig person som hilser tilbake, bytter hen med personen i midten ved å gjøre en speiderhilsen som beskrevet under punkt 5 over. Hvis feil person hilser tilbake, eller det er flere som hilser, må den som stod i midten hilse mot en ny, helt til noen gør det riktig og de kan bytte plass.
   

UTSTYR

 • Utskrift av ark med speiderhånden
 • Blyanter