BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU SPEIDERHILSEN

 • Innsiden av høyre hånd peker fremover, de tre midterste fingrene strekkes og tommelen legges på neglen til lillefingeren slik at de danner en ring.
 • De tre strake fingrene minner om de tre delene i løftet; tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.
 • Ringen som tommel- og lillefingeren danner skal symbolisere ringen av speidere over hele verden.
 • Speiderhilsen skjer med høyre hånd til tinningen. Innsiden av hånden vendes framover.
 • Skal to speidere hilse på hverandre gjør de speiderhilsen med høyre hånd og hilser hverandre samtidig med venstre hånd. Speiderne hilser med venstre hånd fordi det er et tegn på vennskap. Tidligere bar soldater skjoldet i venstre hånd. Å hilse med denne hånden symboliserer at vi er venner og at man ikke trenger å beskytte seg mot hverandre.

SLIK GJØR DU - Hva betyr speiderhilsen?

 1. Del ut arket av en hånden som gjør speiderhilsen.
 2. Deltakerne skriver på hver finger hva de symboliserer.
   

Du kan laste ned en hånd med forklaring til hva hver finger betyr eller en hånd som er uten tekst.
 

SLIK GJØR DU - Speiderhilseleken

 • Alle speiderne står i ring rundt en speider i midten.
 • Lederen teller til tre og den som står i midten velger seg ut en i ringen som de skal gjøre speiderhilsen til. Den i ringen som tror de blir sett på gjør speiderhilsen tilbake.
 • Hvis det er riktig person som hilser tilbake går den i midten frem mot vedkommende og tar dem i venstre hånd, mens de hilser hverandre med speiderhilsen. Så bytter de plass og leken fortsetter.
 • Hvis feil person hilser tilbake, eller om det er flere som hilser, må den som stod i midten hilse mot en ny.

UTSTYR

 • Utskrift av ark med speiderhånden
 • Blyanter