BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Skriv ut de fire første sidene i filen under ressurser.
 2. Klipp opp kortene og spill memory på denne måten:
  • Legg alle kortene på et bord med bildesiden ned.
  • En spiller snur to kort.
  • Hvis kortene hører sammen, altså at planten på bildekortet og navnet er det samme, kan spilleren ta kortene og får ett poeng.
  • Hvis kortene ikke hører sammen, er det neste spillers tur.
  • Fortsett til bordet er tømt for kort.
  • Spilleren med flest par når spillet er slutt, vinner.
 3. Dere kan gjerne spille flere ganger for å lære dere vekstene skikkelig. Dere kan også lage flere kort selv og utvide spillet. 
 4. Ta vare på kortene i gruppa sånn at andre kan bruke dem eog dere kan bruke dem igjen. 
   

TIPS: Dere kan velge om spillet går videre til neste spiller uavhengig av om spilleren trakk par eller ikke, eller om spilleren får trekke på nytt hvis hen trekker par. Hvis dere skriver ut kortene på litt tjukt ark blir det vanskeligere å se gjennom. 

Andre ting å gjøre med spillbrikkene

Brikkene kan også brukes til andre ting, for eksempel som flashcards. Da holder en speider eller en leder opp ett og ett kort. Resten skal si hvilken plante som er på kortet. Kortene kan også brukes som modeller sånn at dere kan tegne plantene selv og på den måten lettere huske utseende på plantene. Dere kan også ha med kortene på tur og se hvilke vekster dere finner.