Start på samme sted alle sammen. Dette er senteret i stjerneløpet. Før postløpet starter må du ha lagt ut så mange poster du vil og ha kompasskursen fra senteret til hver av disse.

Hver speider/patrulje får kompasskursen til en post. De går etter denne, skriver ned svarene på posten de finner, og kommer tilbake til senteret der de får kompasskursen til neste post. Postene kan enten være oppgaver de skal gjøre eller spørsmål de skal svare på, eller de kan være kontrollbokstaver slik at man kan sjekke at speiderne har funnet posten de skulle finne.

Dere kan holde på til alle har funnet alle postene, eller dere kan holde på en bestemt tid og la det være om å gjøre å finne flest mulig poster.

UTSTYR

  • Poster, så mange du vil
  • Kompass