BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Del dere inn i patruljer eller lag.
 2. Del ut en balje, lekefigurer og en del byggemateriale til å bygge en øy i baljen til hvert lag. Dere velger selv hva dere vil bygge av, men det må tåle vann og ikke flyte, for eksempel jord, stein klosser eller lignende.
 3. Fyll en halv centimeter med vann i hver balje før dere starter. 
 4. Patruljene skal bygge en øy i baljen sin og sette lekebilder og figurer på øya. 
 5. Stopp patruljene etter en bestemt tid, for eksempel ti-femten minutter. 
 6. På grunn av global oppvarming stiger vannet i baljen. Hell mer vann i baljene, litt om gangen og se hva som skjer når vannet stiger. 
 7. Er det forskjell på hvordan patruljenes øyer tåler at vannet stiger? Hvorfor det? 
   

Vannet stiger

Når havnivået stiger kan det føre til at landområder verden over blir oversvømt og at saltvann strømmer inn i drikkevannskilder. Mange steder kommer folk til å måtte flykte. Flate områder som ligger lavt over havet vil få særlig store problemer. 

Flere av områdene i verden som er tettest befolket ligger på kystsletter og deltaområder helt nede i havkanten. Det vil si at mange millioner mennesker vil miste livsgrunnlaget om havet stiger bare litt.
 

UTSTYR

 • Baljer
 • Byggemateriale
 • Vann
 • Lekefigurer