Hver patrulje får en balje og en del byggemateriale til å bygge en øy. Dere velger selv hva dere vil bygge av, men det må tåle vann og ikke flyte. Jord, stein, klosser osv. Det kan være effektfullt å bygge selve øya av tungt materiale som blir stående under vann og plassere hus, mennesker, biler og lignende av materiale som flyter vekk oppå.

Patruljene bygger en øy i baljen sin. Det kan gjerne være en halv cm vann i baljen når de starter. Når patruljene er ferdige med å bygge, eller kanskje de må avbrytes etter en satt tid hvis de blir for ivrige, får de beskjed om at havet vil stige på grunn av global oppvarming. 

Hell mer vann i baljene, litt om gangen, og la speiderne se hva som skjer når havnivået stiger. Er det forskjell på hvordan patruljenes øyer tåler vannstigningen? Hvorfor det? 

En økning av havnivået føre til at landområder verden over blir oversvømt og at saltvann strømmer inn i drikkevannskilder. Mange steder vil folk være nødt for å flykte. Problemene vil særlig ramme flate områder som ligger lavt over havet. Flere av områdene i verden som er tettest befolket ligger på kystsletter og deltaområder helt i havkanten. Det vil si at mange millioner mennesker vil miste livsgrunnlaget om havet stiger bare litt.

UTSTYR

  • Baljer
  • Byggemateriale
  • Vann