Alle står vendt mot lederen.
Lederen står mot nord i forhold til speiderne.

Forklar speiderne
Øst er mot høyre. (Legg merke til at begge ord har Ø)

Vest er mot venstre (Begge ord begynner på V)

Nord er rett frem (eller opp på kartet)  (Nesen er mot nord, begge ord begynner på N)

Sør er bakover (R for Rumpe)

"Stormen kommer": Alle speiderne samles i midten, på en liten haug, ved et tre eller noe annet.

Leken begynner:

Lederen roper "Storm mot sør" og alle speiderne løper mot sør.
(For vandrere kan man rope "Storm FRA nord" og alle må da løpe mot sør).
Slik fortsetter leken mens lederen roper ut de forskjellige retningene.

Alle kan være med å løpe gjennom hele leken eller det kan være slik at de som løper feil eller kommer sist til riktig sted går ut.