Obligatoriske krav:

 1. Kjenne til åtte stjernebilder på nattehimmelen og vite noe om disse.
 2. Dra på overnattingstur eller kveldstur for å se på stjerner. Hvor mange stjernebilder kan du finne igjen på nattehimmelen? [www.astronomi.no] har bilde av dagens stjernehimmel.
 3. Kunne navnet på planetene og rekkefølgen fra sola.
 4. Kunne forklare hvorfor månen har ulike faser og vite grunnen til at den lyser.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

 • Lage en modell. For å forstå litt om avstander mellom plantene og sola i vårt solsystem, skal det lages en modell med riktig forhold mellom sola og planetene i vårt solsystem.
 • Kunne forklare, vise eller presentere hvordan jorda går i bane rundt sola og månen rundt jorda. Kunne si noe om hvordan dette henger sammen med et år, et døgn og en måned.
 • Lage en presentasjon der du får fram hva solsystem, galakse og stjerne er.
 • Lage en quiz f.eks. med bakgrunn i presentasjonen.
 • Kjenne til “Det store smellet” (“Big Bang”) og at universet utvider seg.
 • Finne ut hvorfor stjernene har ulike farger.
 • Lære om livsløpet til en stjerne og vite hva en supernova er.
 • Vite hva en galakse er og kjenne til de ulike typene.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet. 

Dette merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.