Obligatoriske krav:

 1. Kjenne til åtte stjernebilder på nattehimmelen og vite noe om disse.
 2. Dra på overnattingstur eller kveldstur for å se på stjerner. 
 3. Kunne navnet på planetene og rekkefølgen fra sola.
 4. Kunne forklare hvorfor månen har ulike faser og vite grunnen til at den lyser.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

 • Lage en modell. For å forstå litt om avstander mellom plantene og sola i vårt solsystem, skal det lages en modell med riktig forhold mellom sola og planetene i vårt solsystem.
 • Kunne forklare, vise eller presentere hvordan jorda går i bane rundt sola og månen rundt jorda. Kunne si noe om hvordan dette henger sammen med et år, et døgn og en måned.
 • Lage en presentasjon der du får fram hva solsystem, galakse og stjerne er.
 • Lage en quiz f.eks. med bakgrunn i presentasjonen.
 • Kjenne til “Det store smellet” (“Big Bang”) og at universet utvider seg.
 • Finne ut hvorfor stjernene har ulike farger.
 • Lære om livsløpet til en stjerne og vite hva en supernova er.
 • Vite hva en galakse er og kjenne til de ulike typene.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet. 

Dette merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.