BESKRIVELSE AV MERKET

På denne siden finner du krav til aktivitetsmerket. Merkekravene er kun veiledende, tilpass gjerne kravene til egen gruppe og patrulje. 
 

OBLIGATORISKE KRAV

  1. Spille Demokratispillet i roverlaget
  2. Delta på roverkongress, gruppeting, kretsting eller landsting. 
  3. Planlegg og led et møte for stifinnere eller vandrere om demokrati og samfunnsengasjement. 
     

VALGFRIE KRAV

I tillegg kan dere gjøre to av følgende krav: 

  • Skrive et leserinnlegg om noe du bryr deg om. 
  • Benytt stemmeretten ved kirkevalget, stortingsvalg eller kommune- og fylkestingsvalg. 
  • Diskutere med roverlaget hvordan du som ung kan være samfunnsaktiv og hvorfor valgdeltakelsen blant ungdom er så lav.
  • Planlegg og led en tur for roverlaget. 
  • Hold et innlegg eller en replikk på roverkongress eller landsting, for å fremme din mening i en sak.

Merket kan kjøpes i Speiderbutikken.