• Kunne vaske og plastre et skrubbsår
  • Kunne plastre et lite kutt
  • Vite hvor det er plaster hjemme
  • Ha vært med på å lage/bli båret på en jakkebåre